Grec – Pendents

Pendents

CULTURA CLÀSSICA

L'alumnat amb la matèria pendent ha de posar-se en contacte amb el departament.

Per a recuperar la matèria l'alumnat ha de lliurar el dossier que facilita el departament abans del 20 d'abril.

 

GREC

L'alumnat amb la matèria pendent ha de posar-se en contacte amb el departament.