Admissió curs 2024-25: ensenyaments esportius de règim especial

Matrícula per a la prova d’accés específica de règim especial 2024-25 

Tècnic Esportiu de Vela Inicial

Període d’inscripció de la convocatòria ordinària:  del 10 al 20 de juny de 2024, ambdós inclosos. 

Tota la documentació ha de presentar-se també presencialment o per correu postal certificat (IES Violant de Casalduch – a/a Secretaria- Av. de Castelló s/n. 12560 Benicàssim) 

  1. Descarrega els documents d’aquesta carpeta .
  1. Després d’emplenar-los, guarda’ls en pdf. 
  1. Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents: 
  • Sol·licitud d’inscripció per a la realització de la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments esportius de règim especial, annex III de la Resolució de 16 de març de 2021.  
  • Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o document acreditatiu d’identitat.  
  • Fotocòpia compulsada del requisit acadèmic corresponent, títol de Graduat en ESO o equivalent. 
  • Certificat mèdic oficial, d’acord amb l’imprés editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, de data recent (màxim 2 mesos), i en el qual conste: «que l’alumne o l’alumna no patix cap malaltia que li impedisca presentar-se a esta prova, haurà d’haver rebut la vacuna contra el tètanus, i haurà de comptar amb les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques establides per a l’accés a les titulacions de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior en la modalitat corresponent».  
  •  Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva. 
  • Justificant del pagament de taxes. Per a fer el pagament s’ha d’utilitzar el model 046, disponible en el lloc web: https://sara-frontend.gva.es/sara-frontend/modelo?ID_SIMUL=SIMU046-9773&LANG=es El preu de la taxa és de 20,63€. 

Amb el certificat acreditatiu de la condició d’esportista d’alt nivell, esportista d’alt rendiment o esportista d’elit en la modalitat o especialitat corresponent, no han de fer la prova, estaran exempts.  

En l’assumpte del correu indica el nom i cognoms de l’alumne i les proves en les quals es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, Proves Règim especial. 

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebràs confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans) 

Data i lloc de les proves

4 de juliol de 2024, a les 18.00

Escola Municipal Vela La Marina de Valencia,

Darsena Norte, La Marina de Valencia, s/n

València