Accés a les ferramentes de Microsoft office

L’IES Violant de Casalduch forma part de la xarxa de centres digitals col·laboratius. Per aquest motiu tot l’alumnat disposa d’una identitat digital personal al llarg de tota la seua escolarització amb la qual pot fer servir tots els serveis de Microsoft. L’identitat digital es pot consultar en web família i accedir als serveis des de www.office.com