EL NOSTRE CENTRE

El Centre Integrat Públic de Formació Professional del Complex Educatiu de Cheste és un centre públic especialitzat en formació professional, hereu de l’antiga Universitat Laboral de Cheste que afronta diàriament el desafiament de formar als millors professionals.

Com a Centre Integrat de Formació professional cerca ser “referent” d’una Formació Professional de qualitat, tant a nivell autonòmic com estatal, amb projecció Europea. SOM UNA GRAN FAMÍLIA DE FAMÍLIES PROFESSIONALS.

Estem sempre en constant comunicació amb les necessitats del mercat laboral. Oferim orientació a l’alumnat per a ajudar-lo a formar-se en aquelles branques professionals que més l’atrau o per a les quals té majors aptituds i per a trobar les millors eixides professionals.

POLÍTICA DE QUALITAT

MISSIÓ (Present)

La nostra comesa és formar a futurs professionals molt ben preparats amb un ensenyament de qualitat, i una formació “polivalent” i continuada, basada en les noves tecnologies, assumint amb èxit la responsabilitat que suposa la formació per a l’ocupació, tant en el seu vessant reglat com en el seu enfocament per al món laboral.

VISIÓ (Futur)

Volem ser “referent” d’una Formació Professional de qualitat, tant a nivell Autonòmic, com a Estatal, amb projecció Europea. Una gran família de famílies professionals.

VALORS

Es destaquen entre els més importants els següents:

  • SUPERACIÓ I LIDERATGE
  • PERTINENÇA
  • INTEGRITAT PROFESSIONAL
  • INNOVACIÓ
  • DIVERSITAT

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI)

És funció del Reglament de Règim Intern establir els criteris que adeqüen el funcionament real del Centre a la Legislació vigent, de manera que la convivència es regisca per normes de respecte mutu i esperit democràtic. D’altra banda, este Reglament també contemplarà les condicions específiques del Centre, les garanties que facen efectius els drets i deures dels Membres de la Comunitat Escolar.


Tots els membres de la comunitat educativa, des dels seus respectius àmbits, promouran i impulsaran quantes mesures i accions anaren necessàries per a afavorir l’adequat ambient d’estudi i clima escolar, a fi de desenvolupar les capacitats individuals de l’alumnat i facilitar els processos d’ensenyament-aprenentatge i les millors condicions per a la qualitat de l’educació.

Pots descarregar-ho ACÍ