PROJECTES D’INNOVACIÓ

Les diverses famílies professionals, així com els departaments, participen en diversos seminaris i grup de treball orientats a la millora de la qualitat educativa i Innovació.

Durant el curs 2023/24 s’han dut a terme els següent seminaris:

  • Ús de la IA com a assistent en la pràctica docent
  • Últimes tendències d’entrenament per a cicles d’FP Activitats físiques
  • Creació i posada en marxa de l’aula PLURALIZA
  • Lletra Violeta: el club de lectura feminista

I els següents grups de treball:

  • Creació i aplicació de material curricular per a valoració de la VCF_IA
  • Ferramentes TIC per a la gestió integral i sostenible en Hostaleria i Turisme
  • Desenvolupament del projecte educatiu “El dialogue trencat” a través de la il·lustració i la IA.
  • Una mirada interdisciplinària del rol femení en l’Hostaleria
  • Projecte didàctic de Gestió Forestal Sostenible.