OFERTA FORMATIVA

Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.

La tipologia de les ofertes del Sistema de Formació Professional està organitzada, de manera seqüencial, en els següents graus:

  • Grau A: Acreditació parcial de competència.
  • Grau B: Certificat de competència.
  • Grau C: Certificat professional.
  • Grau D: Cicle formatiu.
  • Grau E: Curs d’especialització.

En cadascun dels Graus existiran ofertes vinculades en els nivells 1, 2 i 3 del Catàleg Nacional d’Estàndards de Competències Professionals