ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

OFERTA D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Els ensenyaments esportius són estudis post-obligatoris i de règim especial, que tenen una duració variable segons el grau i preveuen una formació científica, tècnica i pràctica al voltant d’una modalitat esportiva.

A més, la seua oferta pot flexibilitzar-se per a permetre compatibilitzar l’estudi amb altres activitats esportives, laborals o d’una altra índole, principalment en les persones adultes i en esportistes d’alt rendiment. Per a això podran oferir-se de manera completa o parcial per blocs o mòduls, en règim d’ensenyament presencial o a distància i fins i tot en format de flexibilització horària.

Consulta la web de Conselleria per a obtindre més informació

DURACIÓ

La duració mínima de les titulacions esportives de règim especial ve especificada en el Reial decret de cada titulació.

Consulta titulacions

Dins de cada modalitat esportiva es concreta la duració exacta per a cadascun dels blocs: comú i específic, amb els mòduls de formació pràctica i mòdul de Projecte Final.

TAXES

Consulta les TAXES ACÍ

NOTÍCIES SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ

 • ADMISSIÓ I MATRÍCULA ORDINÀRIA 24-25 Cicle Tècnic Esportiu Superior N3

  TOTA LA INFORMACIÓ DE CONSELLERIA CALENDARI D’ADMISSIÓ: QUEDA PER DETERMINAR ELS GRUPS I EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES. Independentment de la data en què es fixe el començament de les

  Leer másu003cbru003e

 • ADMISSIÓ I MATRÍCULA ORDINÀRIA 24-25 Cicle Tècnic Esportiu, Inicial-N1

  TOTA LA INFORMACIÓ DE CONSELLERIA CALENDARI D’ADMISSIÓ: QUEDA PER DETERMINAR ELS GRUPS I EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES. Independentment de la data en què es fixe el començament de les

  Leer másu003cbru003e

 • ADMISION I MATRÍCULA ORDINÀRIA 24-25 Cicle Tècnic Esportiu, Final-N2

  TOTA LA INFORMACIÓ DE CONSELLERIA CALENDARI D’ADMISSIÓ: QUEDA PER DETERMINAR ELS GRUPS I EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES. Independentment de la data en què es fixe el començament de les

  Leer másu003cbru003e

 • PROVA ESPECÍFICA/FÍSICA TÈCNIC ESPORTIU Futbol-Futbol sala (cicle inicial N1) 24-25_Convocatòria Ordinària

  TOTA LA INFORMACIÓ DE CONSELLERIA CALENDARI DE LA PROVA ORDINÀRIA: QUEDA PER DETERMINAR ELS GRUPS I EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES. Independentment de si és admés o no en N1

  Leer másu003cbru003e

TITULACIONS

Estos ensenyaments conduïxen a l’obtenció de les titulacions de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior i comprenen dos graus, amb els seus corresponents cicles, i que una vegada superats conduïxen a les titulacions corresponents.

 • Grau mitjà:
  • Cicle inicial: Nivell 1: Certificat de cicle inicial
  • Cicle final: Nivell 2: Títol de TÈCNIC ESPORTIU en la modalitat o especialitat corresponent
 • Grau superior
  • Cicle de grau superior: Nivell 3: Títol de TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR en la modalitat o especialitat corresponent

MÒDULS

Els ensenyaments esportius de règim especial estan organitzades en mòduls (unitats coherents de formació). Hi ha 4 tipus diferents de mòduls:

 • Mòduls comuns d’ensenyament esportiu constituïts per la formació associada a les competències professionals que suporten els processos de “iniciació esportiva”, “tecnificació esportiva” i “alt rendiment”, independentment de la modalitat o especialitat esportiva, així com aquells objectius propis dels ensenyaments esportius.
 • Mòduls específics d’ensenyament esportiu constituïts per la formació directament referida a aspectes tècnics, organitzatius i metodològics de la pròpia modalitat o especialitat esportiva.
 • Mòdul de formació pràctica constituït per la part de formació associada a les competències que és necessari completar en l’entorn esportiu i professional real.
 • Mòdul de Projecte final només en el Cicle Superior i que tindrà caràcter integrador dels coneixements adquirits durant el període de formació. S’organitzarà sobre la base de la tutorització individual i col·lectiva. Es presentarà en finalitzar la resta de mòduls comuns i específics d’ensenyament esportiu.

BLOCS

Els mòduls de cada titulació estan agrupats en dos grans blocs: