PROVES HOMOLOGACIÓ INGLÉS A2 PER A ALUMNES MATRICULATS EN EL CENTRE

Es convocaran les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell A2 de l’idioma anglés.

Els CERTIFICATS es podran arreplegar en secretaria en la data que s’indique. No porten taxes.

INFORMACIONS IMPORTANTS

CALENDARI 2023-24: Inscripcions, proves, notes, certificats…

HORARI PROVA ORAL

PER A L’EXAMEN L’ALUMNAT HA D’IDENTIFICAR-SE AMB NIF/NIE/PASSAPORT

RECOLLIDA DE CERTIFICATS A partir del 7 DE JUNY EN SECRETARIA (P1 de R1). No porten taxa. Vindre amb document identificatiu.

INSCRIPCIÓ

Per a inscriure’t has d’emplenar la sol·licitud d’inscripció i seguir les instruccions que s’indiquen en el document:

LLISTATS