CENTRE INTEGRAT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL C.E. DE CHESTE

OFERTA MOBILITAT 23/24

PROJECTES KA121-VET CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

PROJECTES KA131-HED CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

ESTUDIANTS DE CFGS

NOTA IMPORTANT

Els estudiants d’educació superior que acaben de titular-se poden participar en mobilitat per a períodes de formació pràctica. Els titulats recents han de ser seleccionats per la seua institució d’educació superior durant l’últim any d’estudis i han de completar el període de formació pràctica a l’estranger en el termini d’un any des de l’obtenció del títol.

PROJECTES KA171-HED CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR – COOPERACIÓ