DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

  • Àmbit personal: destinat a l’atenció de l’alumnat i a l’acció tutorial, format per quatre orientadors. Cadascun d’ells atén unes famílies professionals determinades, segons la següent taula.
  • Àmbit acadèmic: destinat a la informació d’itineraris acadèmics, proves i gestions amb Secretaria del centre.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

  • Àmbit laboral: destinat a la difusió i informació sobre cerca d’ocupació, autoocupació i inserció laboral.

ENLLAÇOS D’INTERÉS

RESPONSABLES EN EL CENTRE

Actualment, el coordinador i responsable d’este departament realitza la labor de coordinació dels tres àmbits entre les diferents famílies professionals.

Contacte: 46018761.info@edu.gva.es