ZONA PER AL PROFESSORAT

POLÍTICA DE QUALITAT

La Política de Qualitat del CIPFP del Complex Educatiu de Cheste es fonamenta en el compromís
adquirit pel centre de desenvolupar un sistema de gestió integral que garantisca la qualitat dels servicis educatius prestats, amb la missió i voluntat de servici a la societat i el compromís amb el seu entorn productiu.


La nostra comesa és formar als millors professionals amb un ensenyament de qualitat, i una formació
polivalent i continuada, basada en les noves tecnologies, assumint la responsabilitat que suposa la
formació per a l’ocupació, tant en el seu vessant reglat com en el seu enfocament per al món laboral.


El CIPFP del Complex Educatiu de Cheste ha adoptat la gestió integral com a mode d’actuació.
Els models de referència que s’han seguit estan basats en la Norma UNE-EN ISO 9001.

Tota la informació relativa a la política de qualitat del centre així com tots els procediments que regulen el seu funcionament la tens en el curs d’AULES DOCENT: SGC ISO9001 CIPFP CHESTE, l’accés del qual es proporciona al professorat en el moment de la seua incorporació