PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ

OBJECTIUS

Des de l’any 2008 el Centre Integrat de Formació Professional de Cheste ve desenvolupant un pla de desenvolupament de relacions amb Europa que es basa en les següents necessitats detectades en la comunitat educativa:

 1. Necessitats detectades entre el personal docent
  • Necessitat de millora del nivell d’habilitats i competències d’ensenyament clau, juntament amb una necessitat d’innovació i aprenentatge dels nous avanços tecnològics.
  • Necessitat de crear relacions de col·laboració amb altres països europeus
 2. Necessitats detectades entre els estudiants
  • Necessitat de la millora del nivell d’habilitats i competències professionals clau, juntament amb la necessitat d’innovació i aprenentatge dels nous avanços tecnològics utilitzats a la UE
  • Necessitat de tindre les mateixes oportunitats que uns altres per a realitzar les pràctiques a Europa, a causa de raons econòmiques
  • Necessitat d’inserir-se en el món laboral

Actualment tant el personal docent com els estudiants del centre tenen la possibilitat de gaudir d’un programa europeu que s’ajuste a les seues necessitats.

PROGRAMES EUROPEUS

ERASMUS +: El Centre Integrat de Formació Professional de Cheste té concedida la carta “Erasmus Charter For Higher Education (ECHO 2021-2027)”. Este document permet la participació directa en programes i projectes dirigits en Educació Superior. 

 • CA-131: modalitat per a projectes destinats a l’alumnat de Grau Superior, professorat i personal del centre educatiu interessat en l’intercanvi de coneixement amb altres docents i empreses de l’espai europeu. En el present curse 2022/2023 els programes del centre són:
  • 2022-1-ES01-KA131-HED-000055053 
  • 2023-1-ES01-KA131-HED-000113605 
 • CA-130: modalitat per a projectes destinats a l’alumnat de Grau Superior, professorat i personal del centre educatiu interessat en l’intercanvi de coneixement amb altres docents i empreses de l’espai europeu. En el present curse 2022/2023 els programes del centre són:
  • 2022-1-ES01-KA130-HED-000066349
 • CA-171: modalitat per a projectes de cooperació internacional, destinats a l’alumnat de Grau Superior, professorat i personal del centre educatiu interessat en l’intercanvi de coneixement amb altres docents i empreses de l’espai europeu.
  • 2023-1-ESO1-KA171-HED-000127056
  • 2023-1-ESO1-KA171-HED-000150127
 • K121: modalitat per a projectes destinats a l’alumnat de Grau Mig interessat en la realització de pràctiques en empreses i institucions de l’espai europeu. Per al present curs 2022/2023 el centre participa en els següents programes:
  • 2023-1-ESO1-KA121-VET-000133182
  • 2023-1-ESO1-KA121-VET-000133248 
 • PROJECTE OVERSTEP: Per al curs 2023/2024 el centre participa en un programa pilot de cooperació internacional amb diferents països d’Europa i Àfrica amb l’objectiu de dissenyar un pla d’estudis adequat a les necessitats dels països amb menys possibilitats. Participen les famílies d’Hostaleria, Agrària, Seguretat i Medi Ambient, i Llengües Estrangeres.

COMITÉ MULTIDISCIPLINARI

El centre compta amb un Comité multidisciplinari format actualment per 3 membres que publiciten, organitzen, supervisen i gestionen els projectes europeus del centre:

 • Coordinador Erasmus: Julio Vila, professor d’anglés
 • Cap de Pràctiques: Isabel Gómez, professora de la família professional d’Administració i Gestió
 • Col·laboradora Erasmus: Marisa Escudero, professora de la família professional d’Informàtica

PRESSUPOST

Per al present curs acadèmic es disposa d’un pressupost pròxim als 35 mil euros provinents dels fons europeus i que es destina a la gestió de mobilitats d’alumnat i de personal del centre.

AVALUACIÓ

Tots els programes europeus gestionats pel centre tenen un protocol d’avaluació extern per part de l’Agència Nacional. Una vegada finalitzats els programes s’envia un informe final d’activitats a l’Agència Nacional, la qual emet una valoració final del programa en qüestió una vegada estudiat l’informe.