ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional ja va preveure que la competència professional podia adquirir-se per formació formal, a través de Certificats de Professionalitat i Títols de Formació Professional, i per experiència laboral i formació no formal.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 març, deroga la indicada anteriorment i actualitza en el Títol VI, l’acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral o altres vies no formals o informals.

Mitjançant el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, modificat pel Reial decret 143/2021,de 9 de març , es va establir el procediment i els requisits per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l’experiència laboral i de vies no formals de formació, així com els efectes d’eixa avaluació i acreditació de competències.

PROCEDIMENT

El procediment consistix en un conjunt d’actuacions dirigides a avaluar i reconéixer les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

En un procediment de reconeixement de l’experiència laboral es reconeixen Unitats de Competència Professional, relacionades amb activitats professionals que li resultaran familiars per la seua experiència laboral.

Finalment se li donarà un document oficial que acredite quines Unitats de Competència té adquirides. Si té les mateixes que configuren un Certificat de Professionalitat vosté podrà sol·licitar-lo i se li orientarà sobre com fer-ho. Si preferix reprendre estudis de formació professional i vol cursar un cicle formatiu, podrà convalidar una sèrie de mòduls professionals d’eixe cicle. És important recordar que per a cursar un cicle formatiu de grau mitjà és necessari tindre el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. I per als de grau superior el Batxillerat o equivalent. En qualsevol cas els assessors i els avaluadors li orientaran segons els seus interessos.