NOVES MESURES PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19

A l’atenció de les famílies del CEIP Mediterrani,

Seguint les indicacions conjuntes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del nou “protocol de protecció i prevenció contra la transmissió i el contagi del SARC-CoV-2 per a centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana” a partir d’avui dia 5 d’abril posem en marxa les següents mesures:

- La higiene de mans, neteja i ventilació de les instal·lacions, així com l’ús de la mascareta a partir dels 6 anys segueixen sent aplicables a l’interior del centre.

- No serà necessari el manteniment de la distància interpersonal (1,5 metres) entre les persones adultes en el centre, ni tampoc entre l’alumnat, tant dins de l’aula com quan es desplace per l’interior del centre educatiu.

- Es permet la interacció entre grups de diferents cursos tant en activitats a l’aire lliure, com en l’interior del centre, sempre que es guarden les mesures d’higiene de mans, ús de mascareta i ventilació de les instal·lacions.

- Ja no es realitzarà seguiment de casos i contactes en l’àmbit educatiu, donat que els casos confirmats lleus i asimptomàtics ja no realitzaran aïllament i els contactes estrets no realitzaran quarantena.

Davant sospita, per iniciar símptomes en el centre, es contactarà amb la família o tutors legals, perquè arrepleguen l’alumne/a.

- Pel que fa a les extraescolars i activitats complementàries, no serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre l’alumnat participant, encara que forme part de diferents grups de convivència estable, però caldrà guardar les mesures vigents sobre higiene de mans, ús de mascareta i ventilació de les instalacions.

6TH LEVEL: CORONAVIRUS RULES

Today we have had our first English lesson and we have reviewed some of the important safety measures we must follow to protect ourselves and the others from Coronavirus. Here you can watch the video again. Don’t forget to follow the rules!