Primera setmana 3 anys

Ja hem superat la primera setmana d’adaptació dels nous navegants pel Mediterrani! Mireu, mireu…

https://gvaedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46005375/ESgAVIxypDtMtjapyhPqLlgBsoes53XWSFW-pU6bwveElQ?e=S8VU22