Video Final Promoció Peixets Divertits 2020-2023

La classe dels Peixets Divertits ha finalitzat l’etapa d’educació infantil amb èxit! Ací podeu veure el vídeo recopilatori dels tres cursos. Ha sigut un honor acompanyar-los en aquesta aventura…
Segueixen navegant pel Mediterrani amb bon vent!!!


https://gvaedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46005375/EXsnWT4FCl9BqPnZhbaiQOUBtJ4rEk_tUjZtA1Nc_FN6Pg?e=bh2V8T