CEIP Sant Miquel

Província: València

Ciutat: Tavernes de la Valldigna

Adreça: Carrer Cantalot, 11

Descripció:

El projecte de creació de l’Aula Transformadora del Ceip Sant Miquel sorgeix de la necessitat de fer una canvi metodològic i d’espais al centre que proporcione a l’alumnat un element motivador i més competencial per a millorar el seus resultats acadèmics. Fruit d’això, a partir del curs 2021-22 es van realitzar diferents accions formatives amb metodologies innovadores dins i fora del centre que permeteren al professorat canviar la seua

forma d’ensenyar a l’alumnat. Tanmateix, va sorgir la necessitat de canviar, evolucionar i actualitzar els espais del centre per adaptar-los a aquestes noves metodologies i mitjançant la participació en diferents projectes

innovadors i ser galardonats amb diferents premis a nivell nacional, van poder completar la transformació d’espais i la creació d’una Aula Transformadora on l’alumnat disfruta dia a dia dels seus aprenentatges.

Experiència:

Entre les diferents accions que es duen a terme en els diferents espais del centre i en concret dins de l’aula del futur podem destacar:

 • Treball cooperatiu mitjançant les aplicacions Office 365 de l’alumnat amb la seua identitat digital.
 • Treball d’investigació individual amb tauletes digitals i portàtils.
 • Realització de situacions d’aprenentatge de Robòtica Educativa amb els kits de Blue-bot a ed. Infantil, Lego Spike Essential per a 1r i 2n cicle i Lego Spike Prime i Lego Mindstorm per a 3r cicle.
 • Utilització d’eines de muntatge i programació: Brickit, Scratch,…
 • Treball d’observació i investigació amb microscopis.
 • Ús del Croma per a fer muntatges audiovisuals
 • Enregistrament de podcast en la Radio Escolar.
 • Reunions i presentacions presencials i on-line amb Teams dins dels diferents projectes que duu endavant el centre amb altres centres i amb la Comunitat Educativa
 • Celebració de tertúlies literàries dialògiques.

Web del centre:

https://portal.edu.gva.es/santmiquel/es/aula- transformadora-es/

  >   Centres AT

CEIP Lluís Guarner

Província: València

Ciutat: València

Adreça: Carrer Nicasio Benlloch, nº123

Descripció:

El centre començà la seua inquietud per l’aplicació de noves metodologies el curs 2019-2020 gràcies al claustre i el pla de formació d’eixe curs on descobrirem els ambients i les caixes d’aprenentatge. Això va donar lloc a la presentació del primer Projecte d’Innovació i Investigació Educativa (PIIE) el curs següent (2020-2021) sobre les caixes d’aprenentatge, que ens va permetre anar fent camí, a poc a poc, fins l’arribada del canvi d’equip directiu el curs 2021-2022. Gràcies al seu projecte i suport i les actuacions pertinents (més formació, coordinació, visites a altres centres, transformació d’espais, col·laboració de la comunitat educativa, presentació de projectes…) es va fer realitat la implantació de metodologies actives i la creació de nous espais com l’aula transformadora. Fruit de tot aquest treball el curs passat, 2022-2023, es presentà un PIIE global. El que va suposar convertir a l’alumne en protagonista del seu aprenentatge, deixant el llibre de text a un costat, amb la construcció d’una línia pedagògica nova recollida al PEC i que actualment es troba en consolidació.

Experiència:

L’aula transformadora s’ha ficat en funcionament aquest curs, 2023-2024, i es fa servir per al desenvolupament de projectes d’aprenentatge i més concretament per al desenvolupament de les caixes d’aprenentatge en l’etapa de primària.

Web del centre:

https://portal.edu.gva.es/ceiplluisguarner/projecte_educatiu/aula-transformadora-va/

https://www.instagram.com/p/C2uoi15Iw4Z/

  >   Centres AT

IES CAYETANO SEMPERE

Província: Alacant

Ciutat: eLX

Adreça: C/ LAvet, nº3

Descripció: 

En el 2015 un grup de professors i professores del centre van començar a compartir la inquietud de canviar l’educació. El model tradicional no responia als reptes del segle XXI ni els aprenentatges eren motivadors i significatius per a l’alumnat. Buscant trobar solucions, es va organitzar una visita a un centre de secundària a Barcelona per a observar el sistema de treball que portaven i que estava afavorint el seu èxit educatiu. Eixe va ser el punt d’inflexió a partir del qual es va començar a contagiar al claustre la idea del canvi o transformació.

Primer, a través de la formació en aprenentatge cooperatiu. D’una banda, del claustre, gràcies a diferents formadors com Esperanza Coves i Pepe Linares, professionals reconeguts en este camp. D’altra banda, una part de l’equip directiu va acudir a Madrid i a Bilbao, pel seu propi compte, per a formar-se amb els germans David i Roger Johnson i, així, poder traslladar esta formació a la resta de professorat.

Paral·lelament, es va posar en marxa l’aprenentatge cooperatiu en el centre, buscant acords sobre l’organització, dinàmiques d’inici de curs, creació d’equips, tècniques, utilització de rols, etc., a través de la COCOPE i de les reunions de formació. Posteriorment, es va desenvolupar l’ABP com a projectes de centre en cada nivell i, després, dins dels àmbits de 1r i 2n ESO, en els quals s’ha anat introduint la ludificació, els ODS, el APs i les Tertúlies dialògiques. Al mateix temps, es van anar creant espais flexibles a la biblioteca, hort escolar, amfiteatre, aules a l’aire lliure, etc. I, finalment, comencem a treballar digitalment, al principi amb la plataforma de Aules i, després de la pandèmia amb tauletes i portàtils a l’aula utilitzant les ferramentes de Microsoft (identitat digital), aplicacions, editors de vídeo, …

Actualment som un dels 35 centres seleccionats per a participar en el Projecte Acord gràcies a la nostra trajectòria de realització de Projectes d’innovació. Dins d’este projecte es contempla la creació d’una Aula transformadora a la sala d’usos múltiples juntament amb un espai de gestió emocional. Esta última transformació és una manera de facilitar, reforçar i secundar tot el que ja estem fent.

Les aules transformadores suposen per a nosaltres la unió de totes les línies i reptes que ens agradaria consolidar en el nostre centre: el canvi de metodologia, l’adequació d’espais flexibles i l’ús de la tecnologia.

Metodologia

Actualment en l’IES CAYETANO SEMPERE es treballa per àmbits tant en 1r com en 2n de l’ESO.

 1. 1r de l’ESO tenim dos àmbits, el sociolingüístic el fil conductor del qual és geografia historia i com a matèries transversals es desenvolupen les llengües cooficials: castellà i valencià, i el científic-tecnològic on la biologia és el fil conductor i les matemàtiques i la tecnologia les matèries transversals.
 2. 2n de l’ESO tenim altres dos àmbits, l’esportiu-lingüístic, on s’utilitza el currículum d’educació física com a fil conductor i l’assignatura de castellà com a matèria que es desenvolupa, i l’àmbit científic matemàtic amb física-química i matemàtiques.

La metodologia utilitzada principalment és el ABP, que es complementa amb l’aprenentatge cooperatiu, la ludificació, el APs i les tertúlies dialògiques. En la resta dels cursos hi ha assignatures optatives que seguixen esta línia de treball i determinats docents que ho aprofiten per a les seues assignatures. També hi ha projectes de centre com “Parla’m bonic”, Erasmus, Projecte esportiu de
centre,…

Tecnologia

El centre disposa de 5 aules d’informàtiques: dos amb 20 ordinadors, 1 amb 30 i dos més xicotetes amb 15. A la biblioteca, també tenim 10 ordinadors que l’alumnat pot utilitzar per a fer tasques. Les sis aules, tant les 5 d’informàtica com la biblioteca, es reserven pels docents de tots els nivells per a fer classes que necessiten l’ús de tecnologia.

Les aules de 2n de l’ESO disposen de 15 ordinadors portàtils Tenim 30 tauletes disponibles per a portar a l’aula, que s’utilitzen per a l’alumnat de 1r ESO o d’altres cursos que el requerisquen.

A la sala d’usos múltiples i en el pavelló de cicles hi ha altres dos armaris amb 15 ordinadors portàtils.

Espais flexibles

La biblioteca s’ha transformat i organitzat en diverses zones: una amb taules *grades per al treball d’equip, un racó amb sofàs, una altra zona amb ordinadors i una última zona amb projector per a exposar. Així com a la porta d la biblioteca hem habilitat una zona de
treball en equip.

El Taller de tecnologia: té dos zones separades, una de taules tipus pupitre per a l’exposició, una altra zona amb taules grans per a construir o treballar en grup, zona d’ordinadors, zona de robòtica i una paret de croma per a gravacions

Tenim un hort escolar, on hi ha una zona de plantació, una altra zona de relaxació i una última de treball amb taules i cadires a l’aire lliure. També tenim un AMFITEATRE a l’exterior on l’alumnat duu a terme tasques de presentació de tasques, obres de teatre, exposicions, etc

I per tota la part externa el centre es disposa de diverses zones amb taules pic-nic col·locades per a poder explicar i deixar el treball en equip a l’aire lliure. També s’ha decorat una zona amb els *ODS pintats per l’alumnat per a assaig i exposicions

El centre disposa de la Sala d’Usos Múltiples dotada amb cadires de pales, zona d’exposició, zona de treball en equip (taules i cadires), zona per a treball amb portàtils (en la paret), armari amb 15 portàtils (al final a l’esquerra) i matalassets per a relaxació (al final a la dreta). Esta aula està en ple procés de transformació, ja s’ha fet una comanda per a crear la sala de radi, una altra zona de croma, graderies, etc

Web del centre

https://portal.edu.gva.es/iescayetanosempere/proyectos/aules-transformadores

  >   Centres AT

CEIP PUIG CAMPANA

Província: Alacant

Ciutat: Finestrat

Adreça: C/ Camí dels reis,4

Descripció: 

El nostre centre no compta amb un espai destinat a ser un aula transformadora, sino que totes les aules del centre (desde INF 2 anys fins a 6é de primària) han sigut modificades i presenten una organització i una estètica molt diferent a l’aula tradicional, per això volem ser part del projecte d’AT perquè pensem que les nostres aules son espais del futur.
Ja fa diversos anys que som amfitrions en el programa i-MOUTE i molts són ja els centres que han visitat la nostra escola i la nostra transformació dels espais educatius.
Aquesta és la nostra visió del centre des de l’any 2018:

1. Objectius.

 • Fomentar una dinàmica escolar activa que fomente l’autonomia de l’alumnat en situacions individuals i interactives.
 • Organitzar els espais del centre en coherència a la idea d’escola que plantegem (Aula del Futur).
 • Organitzar l’aula en espais flexibles, transitables, que conviden a ser i a estar. Mobiliari adaptat a les necessitats de cada edat.
 • Fomentar una escola viva com institució al servei de la societat, que evoluciona i s’adapta a les necessitats reals de cada moment, complint amb la funció social que ha de tindre aquesta institució.
 • Desenvolupar processos d’aprenentatge on la reflexió, el diàleg, la pressa de decisions i la interacció entre l’alumnat són bàsics.
 • Fomentar una escola coherent amb els objectius del Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (ODS).
 • Desenvolupar processos d’aprenentatge on el respecte, solidaritat, participació activa i la vivència i acceptació de la diferència són bàsics.
 • Crear una Escola on realment l’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge: l’alumnat és un agent actiu de la seua evolució.
 • Desenvolupar provocacions educatives on l’alumnat és l’agent actiu; Projectes Significatius i propostes.
 • Organitzar l’horari escolar en franges horàries al servei de l’aprenentatge.
 • Fomentar una escola on es visca la participació democràtica a través del diàleg i la reflexió conjunta.

2. Marc Teòric en el que es basa el Projecte.

El principi fonamental que ens inspira és el Paradigma Socioconstructivista de l’educació, basat en els estudis d’autors tan reconeguts com Piaget, Vygotsky, Ausubel i Bruner. Aquest paradigma pedagògic ens planteja que el coneixement el construeix l’alumna en interrelació amb els altres (iguals i docents) i en un context social i cultural concret. Es centra en la persona i en les seues experiències prèvies, a partir de les quals, construirà els nous aprenentatges.
És fonamental saber que l’aprenentatge ha de tindre significat per a la persona, que represente un impacte cognitiu i emocional si volem que siga alguna cosa més que paraules i/o frases que ha de repetir de memòria a un examen. Per això, les propostes d’aprenentatge han de suposar reptes provocadors per a l’infant que aprèn a través de l’autoconstrucció del pensament i coneixement.

3. Concreció de la metodologia a desenvolupar.

Amb l’objectiu de portar a terme aquest plantejament pedagògic, les línies d’actuació es centren en la concreció d’una nova organització educativa.
L’aula perd el seu significat d’un espai tancat entre quatre parets. S’utilitzen com espais propis de l’aula altres zones de l’escola que estan més enllà de les pròpies dimensions físiques delimitades per les parets que conformen la classe. Desapareixen elements com la pissarra de guix (es manté la pissarra digital), la taula de la mestra i es canvien les taules individuals de les alumnes per taules més grans de treball en grup.
L’aula és un espai viu i que es viu. D’aquesta manera, queda organitzada en diferents espais ben delimitats amb l’objectiu de poder desenvolupar totes les competències curriculars i on, a la vegada, es facilita la circulació i interacció de les persones. Així l’aula permet reflexionar, descobrir, crear, connectar, innovar, compartir i exposar.
Nova Organització del temps: El principi que ens guia a l’hora de fer un canvi en l’organització del temps és que el coneixementno és fragmentat i, per tant, l’escola ha de possibilitar la interrelació de tots els aprenentatges alhora, així com, la construcció dels mateixos. L’escola ha de promoure el desenvolupament global de l’alumnat, per tant, les vivències no es poden fragmentar per un horari al servei de la simple transmissió de la informació.
Així, tenint en compte que la legislació aposta per l‘aprenentatge globalitzat, és fonamental la gestió del temps en franges horàries i no en sessions. D’aquesta manera, podrem aprofitar les situacions quotidianes que es viuen a l’aula com a oportunitats que permeten l’autoconstrucció de l’aprenentatge, el pensament i el coneixement. Com a conseqüència,aquest es produeix com a necessitat autèntica.
Aquesta organització serà flexible i oberta a les necessitats del moment Per tant, organitzem el temps en dues franges horàries:

 • PRIMERA FRANJA: 9:00 11:00 Assemblea, Projectes i Propostes.
 • Pati: 11:00-11:30
 • SEGONA FRANJA: 11:30-14:00 Especialitats, Propostes i Experimentació.

4. Inclusió.

El nostre projecte porta imprès com a segell la inclusió real. Un dels objectius és que cada persona puga desenvolupar-se de manera global des d’on està i des de les seues particularitats.
El nostre Projecte d’Escola implica una complexa organització de l’aula, amb una forta participació de l’alumnat i on es fan visibles els diferents ritmes d’aprenentatge sense sancionar-los. Implica desenvolupar una dinàmica d’aula on es té en compte la zona de desenvolupament pròxim (Vygosky); provocacions que plantegen reptes abordables, que impliquen conflicte cognitiu i a més, fomenten la reflexió conjunta.
El nostre propòsit és tindre una escola que realment desenvolupa l’aprenentatge competencial partint de nivells simples per arribar a nivells més complexos. A través dels projectes i de les propostes oferim experiències variades, provocadores/reptadores i riques per a que tot l’alumnat puga transitar- les des del punt en el que es troba, amb l’objectiu de crear coneixement, pensament i aprenentatge individual i col·lectiu de manera activa. Aquests processos actius i vius tindran repercussió en el seu entorn més pròxim (aula – centre – comunitat).

5. Plurilingüisme.

La dinàmica de l’aula, tal i com la tenim organitzada, promou la comunicació oral de manera constant ja que està basada en la interrelació de l’alumnat en xicotet i gran grup. L’assemblea, moment per obrir i tancar el dia, context de comunicació i interrelació de tot el grup. L’alumnat i/o docent proposen experiències comunicatives; lectura d’un conte, poesia, endevinalles, embarbussaments, exposicions dels processos que estan realitzant-se o ja han finalitzat. Aquesta comunicació es fa tan en llengua valenciana com en castellana.
La matèria de Plàstica, integrada a la dinàmica de l’aula i en anglès. La docent s’integra a l’aula i fa ús de la llengua anglesa en tot moment dins dels xicotets grups que ja estan immersos en diferents propostes. No es trenca la vida de l’aula, el que fem és que l’adult amb la seua tasca encomanada, s’integra als processos que estan vivint-se.
Per al desenvolupament de les propostes i projectes es dóna un procès vital en relació a la pràctica del diàleg i la participació contextual. Els processos d’aprenentatge es basen en la reflexió, pressa de decisions, creació, resolució de les dificultats que poden sortir i exposició del procés al gran grup.

EXPERIÈNCIA:
En aquestos enllaços trobem un exemple de projecte que s’ha desenvolupat a l’aula de 4t de primària (exemples com aquent en tenim molts i per a tots els cursos).
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/es/exposicion-el-agua-de-finestrat/
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/es/preparando-la-exposicion/
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/es/propuestas-musicales-del-agua/

WEB del centre:
En el vídeo es poden veure totes les aules del centre amb grades, PDI, espai de connectar, mobiliari apilable, etc.
https://portal.edu.gva.es/ceippuigcampana/centre-es-va/

  >   Centres AT

IES MARÍA MOLINER

Província: València

Ciutat: Port de Sagunt

Adreça: Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, 16, 46520

Descripció: 

L’IES María Moliner, amb una antiguitat de trenta-un anys, presentava espais configurats per a donar resposta a una educació poc basada en metodologies actives i més centrada en l’ensenyament academicista.

L’actual equip directiu, que porta al capdavant del mateix huit anys, ha tingut des del seu inici i com a pilar fonamental del projecte de direcció, l’actualització i transformació dels espais.

Així doncs, ampliant el concepte de “espai educatiu” i amb la intencionalitat de facilitar amb estos canvis l’aplicació de metodologies actives, s’han realitzat fins al moment, els següents canvis que enumerem a continuació i que evidenciem amb explicacions i imatges :

1. Hall del centre: el centre disposa en la planta baixa d’un ampli espai, amb un dividit pels corredors i escales que donen a la primera i segona plantes. Este espai ha sigut configurat per a donar resposta a diferents activitats, que es poden succeir al llarg de la sessió diària. Està moblat amb sofàs, taules altes de bar i les seues corresponents cadires, prestatgeries de llibres i amb butaques. S’ha disposat una zona d’exposicions en totes dues parets, una altra aèria i una central en la qual es pot realitzar  exposicions amb taules.

Entre les diferents activitats que tenen lloc es distingixen:

 1. Dinamització lectora de grups
 2. Inglés oral amb l’auxiliar de conversa per a grups reduïts.
 3. Activitats cooperatives i per reptes.
 4. Espai de treball per a alumnat amb assignatures convalidades.
 5. Sala d’espera de familiars per a recollida d’alumnat.
 6. Ampliació de sala de reunions amb les famílies.
 7. Zona de treball del professorat visitant d’ERASMUS +.
 8. Lloc central d’exposició de treball i d’informació a les famílies i a l’alumnat.
 9. Altres activitats que puguen sorgir en funció de les necessitats d’espai.

2. Sala d’actes: a l’origen comptava amb un escenari xicotet i de gran altura que dificultava l’accessibilitat. El mateix estava replet de cadires de pala que impedien la utilització més enllà dels claustres convencionals i s’utilitzava com a espai per a realitzar els exàmens. La idea de canvi era la de propiciar un espai multifuncional que poguera albergar diferents activitats i diversos grups al mateix temps. Es va reformar l’escenari, ampliant la seua profunditat al doble i amb una altura de 33 cm, accessible a través d’una rampa. Es van canviar les finestres, es va pintar l’espai. Es va dotar de 90 cadires apilables i 9 taules abatibles amb rodes. Passem així d’un espai hipotecat als exàmens tradicionals i als claustres, per a donar opció a un multiús que permetera desenvolupar les següents activitats:

 1. Representacions escèniques
 2. Treball conjunt de diversos grups i diversos professors al mateix temps.
 3. Desenvolupament de les activitats d’elaboració i presentació dels ERASMUS+.
 4. Treball cooperatiu i per reptes, afavorint el desenvolupament de les diferents competències de l’alumnat.
 5. Zona de reunions d’equips docents, claustre, CCP i consell escolar.
 6. Espai de formació per al professorat, xarrades, presentació de projectes i graduació de l’alumnat.
 7. Lloc de recepció d’inici de curs per nivells i de reunió amb les famílies de 1r de l’ESO.
 8. Espai d’exposicions externes i internes.

3. Biblioteca: durant el període de pandèmia la biblioteca va ser reduïda a una quarta part. En l’actualitat s’utilitza com a aula xicoteta polivalent. Disposa de llibres de lectura per a donar resposta a la dinamització lectora. Compta amb tres taules redones que faciliten les activitats de lectura i treball cooperatiu amb grups reduïts, així com les activitats de reforç i ampliació. A més, en determinat horari permet diferents tipus de reunions en funció de la necessitat d’espai.

4. Aula Naturalesa: situada en la part exterior de l’edifici del centre, compta amb set taules que permeten diferents activitats més enllà de la seua utilització en els descansos de la jornada. Entre estes cal esmentar:

 1. Dinamització lectora en la naturalesa.
 2. Treball de reptes per grups.
 3. Espai de treball per a alumnat amb assignatures convalidades.
 4. Elaboració per grups dels diferents materials sol·licitats en les matèries.
 5. Relaxació i mindfulness.
 6. Acolliment d’Erasmus+.
 7. Convivència.
 8. Àgape.
 9. Unes altres en funció de les necessitats d’espai.

5. Recepció famílies i AMPA: dedicat prioritàriament a la relació del Claustre amb les famílies i la seua participació, este espai disposa d’una taula de reunions i quatre sofàs. Amb això es pretén oferir un lloc confortable i real per a fer efectiva la presència de les famílies, tant individual com col·lectivament. L’AMPA  compta amb un armari tancat per a tindre a l’abast documentació i altres estris.

6. Cercles de comunicació: espai destinat a afavorir la intel·ligència emocional de l’alumnat. Està en període de prova i de dotació de recursos. En breu es dotarà amb dues taules de reunió redones i un sofà. Alhora, este espai s’utilitza també per a diverses reunions així com espai de reforç.

7. Aula Oberta: creada fa quatre cursos com a Aula Específica, continuació de l’Aula CYL dels centres de Primària, pretén donar la major comoditat i calidesa al seu alumnat. A més de tot el material acadèmic, lúdic i funcional propi de la dotació de l’aula, compta amb zona de descans per a realitzar activitats de relaxació i assemblea. Disposen d’una paret amb un suro que abasta tot l’ample de la mateixa per a poder exposar els treballs elaborats en els diversos projectes.

8. Gimnàs: s’ha  modificat l’espai d’entrada per a augmentar els metres d’utilitat. S’han posat finestres en tot el lateral esquerre, propiciant així llum natural i ventilació, ja que només disposava de dues finestres xicotetes a la part alta de la seua façana frontal. Les activitats que es poden realitzar en el mateix so:

 1. Activitats de relaxació, ball, circuits i la resta d’activitats de E.F que no comporten utilització de pilotes.
 2. Activitats de convivència i recepció de l’alumnat de transició dels centres de referència.
 3. Tallers de formació del professorat.
 4. Jornada cultural.
 5. Activitats amb conveni amb l’Ajuntament fora de l’horari escolar.

9. Aula de música: el centre mancava de la mateixa des del seu inici. S’utilitzava la sala d’actes el que obligava el professorat de la matèria a traslladar i moure els seus instruments, quan es requeria este espai. Després de diversos anys de licitació de la cafeteria infructuosos, es va demanar a la Direcció Territorial transformar-ho en aula de música. Es va costejar la seua transformació amb ingressos propis del centre. Actualment esta aula oferix un espai on estan disposats els instruments per al desenvolupament de les sessions pràctiques. Dins de la mateixa aula, estan disposades les taules de manera agrupada per al desenvolupament de les explicacions teòriques i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat.

10. Segon taller de tecnologia: amb la intenció d’afavorir el Batxillerat tecnològic i apostar per la sensibilització d’elecció de les nostres alumnes per estos itineraris, es va instal·lar una segona aula de tecnologia en l’edifici principal (la primera està situada fora d’este en una construcció realitzada ex profeso). Esta aula està dotada d’una part pràctica i una altra TIC.

11. Sala professorat: disposa d’una zona de treball personal i grupal, per al que es compta amb tres taules redones i una altra taula dotada amb tres portàtils. A més hi ha una zona de descans i reunió amb sofàs i butaques. S’ha creat una zona de cuina per als esmorzars i menjars. Finalment, el professorat disposa de casellers personals per a deixar els seus estris.

EXPERIÈNCIA:

WEB del centre:

https://portal.edu.gva.es/iesmariamoliner/es/inici/

  >   Centres AT

CRA CELUMBRES

Província: Castelló

Ciutat: Cinctorres, Castellfort i Portell

Adreça: C/Verge del Pilar 22 12318 (Cinctorres)

Descripció: 

En tots els aularis s’han transformat els espais, ja que feia falta amb el canvi de metodologia per a portar a terme les propostes que s’ofereixen al nostre alumnat, tenint en compte el seu procés d’aprenentatge: ABP, ApS, caixes d’aprenentatge i els tallers intercentre i multigrau.

Disposem d’un Atelier d’art en cada aulari, on es desenvolupa la imaginació i la creativitat a través de diferents projectes artístics, i un aula STEM, on s’ofereixen tot tipus de materials per a realitzar robòtica, electrònica, programació, ferramentes, caixes d’aprenentatge i varietat de jocs.

EXPERIÈNCIA:

https://portal.edu.gva.es/cracelumbres/es/propostes-en-laula-stem-i-latelier-dart/

WEB del centre:

https://portal.edu.gva.es/cracelumbres/es/cinctorres/

  >   Centres AT

IES LLOIXA

Província: Alacant

Ciutat: San Juan d’Alacant

Adreça: Av. Comtat de Fabraquer, 1

Descripció: 

Des del curs 2021/22 es desenvolupa en el centre el PIIE “L’ús dels espais i el disseny d’activitats en la millora contínua d’una organització educativa digitalment competent” a través del qual hem estat treballant a nivell de centre per a conformar uns fonaments sòlids quant a la millora digital en diferents àmbits d’intervenció. Este projecte ja partia d’un estudi previ realitzat per la coordinadora del PIIE i s’ha seguit el mateix model de gestió en este centre, havent validat la viabilitat en el nou context. Com exposen Roig-Vila i Grau-Barrera (2020), es constata la importància d’un model de gestió en el qual participe i col·labore tota la comunitat educativa, de manera que es fomente l’eficàcia i l’optimització dels recursos. Amb això, es podran millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge, integrant les TIC, tant en les tasques d’organització i gestió, com les pròpies d’este procés d’ensenyament i aprenentatge. Per part seua, el lideratge compartit es convertix en un aliat d’este model com a fonament d’un projecte de gestió per a la millora contínua dels context

En iniciar el projecte, l’equip impulsor es va formar en el concepte i implementació de Aules Transformadores a través d’un curs proposat pel CEFIRE i durant el curs 2022/23, realitzem un Projecte de Formació de Centre titulat “La integració digital i la innovació com a model cap a l’aprenentatge del s.XXI” en el qual continuem amb la innovació i integració del projecte amb un grup nombrós de professorat.

Procés de transformació

Metodologia: El nostre procés de transformació es fonamenta en el lideratge compartit d’un equip impulsor com a palanca de canvi. No ens centrem en una única metodologia; éstes estan condicionades per la situació d’aprenentatge o l’activitat a desenvolupar a l’aula, ja que és l’aprenentatge de l’alumnat la fi i no al contrari. Les activitats que dissenyem, desenvolupem, implementem i avaluem integren pedagogia, tecnologia i el currículum, segons el model TPACK (Mishra i Koehler, 2006).
Tecnologia: La infraestructura del centre facilita treballar amb diferents tecnologies, en funció de la matèria, l’espai o la necessitat. Disposem de diverses aules mòbils, aules d’informàtica, impressora 3D, etc. Ser Centre Digital Col·laboratiu ens ha proporcionat, en algunes de les aules, pissarres interactives que començarem a utilitzar en el curs 2023/24.
Espais: En relació amb els espais, el PIIE ens ha permés canviar una de les aules situada en un punt estratègic del centre, com a nucli central de les aules d’informàtica, els laboratoris i els tallers de tecnologia. Esta aula ens permet el seu ús amb diferents metodologies actives i disposa de mobiliari versàtil i una aula mòbil amb diferents dispositius. A més, estem modificant el pati per a fer ús d’este com a aula oberta.

Futurs reptes.

El PIIE realitzat i el desenvolupament del Pla Digital de Centre ha originat uns fonaments sòlids per a la gestió de la innovació i la integració digital progressiva a través de l’equip impulsor i el lideratge compartit. Volem treballar en la mateixa línia i, en finalitzar el curs definim les línies estratègiques per al curs següent, juntament amb l’Equip Directiu. Ens plantegem continuar avançant com a centre digital competent i millorar la conscienciació quant a sostenibilitat i la convivència.

EXPERIÈNCIA:

https://sway.office.com/xrM8aoSgx9aiXVZl?ref=Link

WEB del centre:

https://portal.edu.gva.es/ceipsantaagueda/

https://portal.edu.gva.es/ceipsantaagueda/installacions/

https://portal.edu.gva.es/ceipsantaagueda/piie-infantil-espais-que-conviden/

  >   Centres AT

CEIP Santa Àgueda

Província: Castelló

Ciutat: Benicàssim

Adreça: C/ La Comba – S/N

Descripció: 

El CEIP Santa Àgueda està immers en un procés de transformació educativa. S’ha establert una línia pedagògica respectuosa i real per tal d’acompanyar a l’alumnat en el seu procés de vida i aprenentatge i es considera que els espais d’aprenentatge són una base important en aquests processos.

Durant els cursos 2021-2023, es va realitzar un projecte d’innovació de transformació d’espais, anomenat “Espais que conviden” que va suposar un canvi a nivell metodològic, organitzatiu i espacial que està resultat molt gratificant per a tota la comunitat educativa.

L’evidència científica afirma que l’aprenentatge es desenvolupa en qualsevol espai estimulant on es puga produir observació, manipulació i experimentació. On les situacions de conversa entre iguals i l’autonomia estiguen presents i l’infant es mostre segur, confiat i amb ganes de descobrir allò que l’envolta. Per tant, s’ofereix aquest aprenentatge a partir d’uns espais al centre on totes aquestes situacions i contextos estiguen presents.

La societat canvia i l’escola ha de canviar amb ella. Hui en dia tenim el gran afany de subreestimular als infants des de casa, l’ús desproporcionat i inadequat de les noves tecnologies des de molt menuts i estils de vida excessivament frenètics, que poden desencadenar en nivells d’ estrés des de molt menuts, per la qual cosa l’escola ha de crear espais que conviden a la calma i a la relaxació. Han de ser espais amb colors neutres, flexibles, creatius, confortables, inspiradors, segurs, saludables i, per suposat, pedagògics.

Aquest Projecte d’Innovació Educativa “Espais que conviden” va permetre impulsar:

 • ATELIERS d’ART: diferents microespais recreen un taller d’artistes.
 • LABORATORI STEAM: estructurat per diferents temàtiques científiques, matemàtiques, d’enginyeria, art i tecnologia.
 • AULA MULTISENSORIAL: Per experimentar i descobrir els efectes de la llum, colors, ombres, SÓ…
 • BIBLIOTEQUES: més estètica, acollidora i funcional.
 • BIBLIOPATI.
 • PSICOMOTRICITAT: dotació de material Pikler i Acouturier.
 • AULA DE JOC SIMBÒLIC.
 • AULES: redissenyar-les, treure mobiliari i estímuls visuals, donar-li caliu amb elements decoratius, agrupació d’alumnat per equips…
 • RACÓ DE BENVINGUDA: A l’entrada de cada aula hi ha una taula decorada segons l’estació o identitat de la classe.
 • TIPOLOGIES TEXTUALS: espai de consulta i treball al rebedor principal del centre.
 • REBEDOR: Murals col·laboratius realitzats per l’alumnat a l’atelier, que canvien periòdicament. / Fotos amb el personal docent i no docent. / Racó de l’Erasmus+
 • PATI: Renaturalització dels espais exteriors.
 • REUBICACIÓ DELS ESPAIS PER CREAR-NE DE NOUS: Aula de mestres, aula d’anglès, aula de llum i só…
 • AULA DEL FUTUR: es projecta dissenyar en un futur pròxim un aula del futur en la sala d’Informàtica.

Tot allò relacionat amb la transformació de l’escola es difón mitjançant la web del centre i el canal de Telegram. Com a centre referents en espais, s’obrin les portes a les famílies i a altres centres amb el programa I-mou-te, sent centre amfitrió per a mostrar tant els ateliers d’art (sent un dels centres pioners) com les tipologies textuals.

WEB del centre:

https://portal.edu.gva.es/ceipsantaagueda/

https://portal.edu.gva.es/ceipsantaagueda/installacions/

https://portal.edu.gva.es/ceipsantaagueda/piie-infantil-espais-que-conviden/

A continuació es mostren algunes fotografies dels espais d’aprenentatge:

ESCOLA
DETALLS DE BENVINGUDA
REBEDOR (PERSONAL DOCENT I NO DOCENT)
REBEDOR (MURAL COL·LABORATIU)
ATELIER D’ART INFANTIL
ATELIER D’ART INFANTIL
ATELIER D’ART INFANTIL
ATELIER D’ART PRIMÀRIA
ATELIER D’ART PRIMÀRIA
ATELIER D’ART PRIMÀRIA
AULA MULTISENSORIAL
AULA DE LLUM I SÓ
LABORATORI STEAM
LABORATORI STEAM
ESPAI DE JOC SIMBÒLIC
ESPAI DE JOC SIMBÒLIC
JOC SIMBÒLIC AL PATI DE PRIMÀRIA)
PATI INFANTIL

BIBLIOTECA INFANTIL
BIBLIOTECA INFANTIL
BIBLIOTECA PRIMÀRIA
BIBLIOTECA PRIMÀRIA
ERASMUS +
TIPOLOGIES TEXTUALS
RACÓ DE BENVINGUDA A LA PORTA DE LES CLASSES
RACÓ DE LA CALMA A LES AULES
AULES D’INFANTIL
AULES DE PRIMÀRIA
  >   Centres AT

IES Camp de Túria

Província: València

Ciutat: Lliria

Adreça: C/Alcalde Marcelino García 4

Descripció: 

Durant el curs 2018-2019 ens reunirem un grup de docents amb ganes de fer coses innovadores i crearen un projecte d’innovació amb la nostra FPB d’Informàtica d’oficina. Aquest projecte segueix en marxa amb un gran èxit en quan a la quantitat d’alumnat que titula i que continua amb els seus estudis fent un grau mig.

Amb aquest projecte s’adonem de l’importància de l’innovació i l’aplicació de bones pràctiques en la resta del nostre centre i es crea una comissió d’innovació amb un grup de docents implicats amb aquest procés. Des d’aquest moment hem estat treballant per aconseguir una millor educació del nostre alumnat amb una implicació cada vegada major dels membres del nostre claustre.

Un dels nostres últims logros ha sigut l’acreditació Erasmus+ per un projecte el que volem incluir cada vegada més el treball de les emocions i la salut mental amb el nostre alumnat.

EXPERIÈNCIA:

La nostra aula de FPB és un exemple d’utilització d’espais flexibles e implementació d’elements que faciliten el treball en equip del nostre alumnat:

El nostre projecte de FPB es diu Som Divers@s i com el seu propi nom indica la diversitat és un punt important en el nostre treball:

WEB del centre:

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/

El nostre projecte Erasmus:

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/internacionalitzacio/erasmus/

La nostra FPB i el nostre projecte de aula transformadora:

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/pie-som-diverss/

  >   Centres AT

CEIP Attilio Bruschetti

Província: València

Ciutat: Xàtiva

Adreça: 

Descripció: Jardí Carmen Pérez S/N

El projecte que dugem a terme és la implantació i/o implementació de metodologies innovadores que milloren el desenvolupament de l’aprenentatge i promovent la equitat i la inclusió com senyals d’identitat del centre. L’esperit innovador de tota la comunitat educativa ajustat al nou context cultural i social, aposta per una concepció humanista de l’educació amb la innovació i la inclusió (DUA) com a eixos vertebradors del nostre projecte.

El nostres projecte de centre és resultat d’una elaboració consensuada entre el claustre de mestres. Pretén ser una exposició clara i concisa de les línies més generals del funcionament del centre i el tipus d’escolarització que volem proporcionar. Aquest centre es defineix com a una escola viva i activa, i donada la peculiaritat d’aquesta opció, perfilem les bases pedagògiques definitòries d’aquesta línia metodològica i les pràctiques educatives i organitzatives que se’n deriven

Procés de transformació.

 • Metodologia

El nostre projecte es basa en la neurociència , les pedagogies /metodologies vives i actives i l’agenda 2030. Una escola en la qual canvia la configuració de l’aula, on l’espai assumeix un nou rol, és un altre mestre més. Un espai en el qual es poden moure, triar, jugar, equivocar-se, repetir… i entrar en les diferents propostes que en ell es troben. Centrada en el xiquet/a que pren consciència del que necessita per a aprendre, en les necessitats re-als. (Montessori, Aprenentatge Servei, Disciplina positiva, DUA, Aprenentatge cooperatiu, Design Thinking, Caixes d’aprenentatge, pedagogies ver-des, TBL, aprenentatge servei, Waldorf, Reggio Emilia, aprenentatge basat en projectes, … )

 • Ambients i espais d’aprenentatge

Presentem un espai d’aprenentatge zonificat i reconfigurable, dividit en zones: Investiga, Explora, Interactua, Desenvolupament, Crea i Presenta, que tenen com a finalitat afavorir i estimular els processos d’ensenyament i aprenentatge, fent de l’alumne el protagonista de tot el procés. Cada zona inclou mobiliari i medis tecnològics específics. L’equipament inclou pis- sarres digitals i pantalles tàctils, dispositius mòbils variats, càmeres d’enregistrament 360 º, beebot robótica , mobiliari escolar específic amb facilitats de connexió, materials per facilitar la investigació i el pensament computacional, un petit estudi d’enregistrament i un racó tradicional de treball . Tot aquest material està organitzat per afavorir que el professor ampliï el seu paper de transmissor de continguts al de moderador, orientador, organitzador i, sobretot, de guia de l’alumnat en el procés d’aprenentatge,amb una metodologia viva, activa i integradora, que permet que l’alumne tinga un paper actiu, alhora que el docent atén els diferents ritmes i estils d’aprenentatge, per la qual cosa fomenta la inclusió educativa.

El espai educatiu és flexibles permet les interaccions, possibilita l’aprenentatge actiu, promou l’autonomia i l’autoregulació en tot l’alumnat. Un entorn acollidor que convida a l’aprenentatge i un espai segur per a tot l’alumnat.

EXPERIÈNCIA:

https://www.levante-emv.com/costera/2023/03/22/jornada-lleva-200-profesores-conocer-85005402.html

https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/03/27/la-comunidad-educativa-es-la-pro-tagonista-de-la-renovacion-pedagogica-en-el-ceip-attilio-bruschetti-de-xativa-radio-xativa/

https://diaridigital.es/mes-de-200-professionals-de-leducacio-visitaran-el-ceip-attilio- bruschetti-de-xativa-per-a-coneixer-el-seu-projecte-de-renovacio-pedagogica/

  >   Centres AT