CEIP Lluís Guarner

Província: València

Ciutat: València

Adreça: Carrer Nicasio Benlloch, nº123

Descripció:

El centre començà la seua inquietud per l’aplicació de noves metodologies el curs 2019-2020 gràcies al claustre i el pla de formació d’eixe curs on descobrirem els ambients i les caixes d’aprenentatge. Això va donar lloc a la presentació del primer Projecte d’Innovació i Investigació Educativa (PIIE) el curs següent (2020-2021) sobre les caixes d’aprenentatge, que ens va permetre anar fent camí, a poc a poc, fins l’arribada del canvi d’equip directiu el curs 2021-2022. Gràcies al seu projecte i suport i les actuacions pertinents (més formació, coordinació, visites a altres centres, transformació d’espais, col·laboració de la comunitat educativa, presentació de projectes…) es va fer realitat la implantació de metodologies actives i la creació de nous espais com l’aula transformadora. Fruit de tot aquest treball el curs passat, 2022-2023, es presentà un PIIE global. El que va suposar convertir a l’alumne en protagonista del seu aprenentatge, deixant el llibre de text a un costat, amb la construcció d’una línia pedagògica nova recollida al PEC i que actualment es troba en consolidació.

Experiència:

L’aula transformadora s’ha ficat en funcionament aquest curs, 2023-2024, i es fa servir per al desenvolupament de projectes d’aprenentatge i més concretament per al desenvolupament de les caixes d’aprenentatge en l’etapa de primària.

Web del centre:

https://portal.edu.gva.es/ceiplluisguarner/projecte_educatiu/aula-transformadora-va/

https://www.instagram.com/p/C2uoi15Iw4Z/

  >   Centres AT