IES Camp de Túria

Província: València

Ciutat: Lliria

Adreça: C/Alcalde Marcelino García 4

Descripció: 

Durant el curs 2018-2019 ens reunirem un grup de docents amb ganes de fer coses innovadores i crearen un projecte d’innovació amb la nostra FPB d’Informàtica d’oficina. Aquest projecte segueix en marxa amb un gran èxit en quan a la quantitat d’alumnat que titula i que continua amb els seus estudis fent un grau mig.

Amb aquest projecte s’adonem de l’importància de l’innovació i l’aplicació de bones pràctiques en la resta del nostre centre i es crea una comissió d’innovació amb un grup de docents implicats amb aquest procés. Des d’aquest moment hem estat treballant per aconseguir una millor educació del nostre alumnat amb una implicació cada vegada major dels membres del nostre claustre.

Un dels nostres últims logros ha sigut l’acreditació Erasmus+ per un projecte el que volem incluir cada vegada més el treball de les emocions i la salut mental amb el nostre alumnat.

EXPERIÈNCIA:

La nostra aula de FPB és un exemple d’utilització d’espais flexibles e implementació d’elements que faciliten el treball en equip del nostre alumnat:

El nostre projecte de FPB es diu Som Divers@s i com el seu propi nom indica la diversitat és un punt important en el nostre treball:

WEB del centre:

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/

El nostre projecte Erasmus:

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/internacionalitzacio/erasmus/

La nostra FPB i el nostre projecte de aula transformadora:

https://portal.edu.gva.es/iescampdeturia/pie-som-diverss/

  >   Centres AT