IES CAYETANO SEMPERE

Província: Alacant

Ciutat: eLX

Adreça: C/ LAvet, nº3

Descripció: 

En el 2015 un grup de professors i professores del centre van començar a compartir la inquietud de canviar l’educació. El model tradicional no responia als reptes del segle XXI ni els aprenentatges eren motivadors i significatius per a l’alumnat. Buscant trobar solucions, es va organitzar una visita a un centre de secundària a Barcelona per a observar el sistema de treball que portaven i que estava afavorint el seu èxit educatiu. Eixe va ser el punt d’inflexió a partir del qual es va començar a contagiar al claustre la idea del canvi o transformació.

Primer, a través de la formació en aprenentatge cooperatiu. D’una banda, del claustre, gràcies a diferents formadors com Esperanza Coves i Pepe Linares, professionals reconeguts en este camp. D’altra banda, una part de l’equip directiu va acudir a Madrid i a Bilbao, pel seu propi compte, per a formar-se amb els germans David i Roger Johnson i, així, poder traslladar esta formació a la resta de professorat.

Paral·lelament, es va posar en marxa l’aprenentatge cooperatiu en el centre, buscant acords sobre l’organització, dinàmiques d’inici de curs, creació d’equips, tècniques, utilització de rols, etc., a través de la COCOPE i de les reunions de formació. Posteriorment, es va desenvolupar l’ABP com a projectes de centre en cada nivell i, després, dins dels àmbits de 1r i 2n ESO, en els quals s’ha anat introduint la ludificació, els ODS, el APs i les Tertúlies dialògiques. Al mateix temps, es van anar creant espais flexibles a la biblioteca, hort escolar, amfiteatre, aules a l’aire lliure, etc. I, finalment, comencem a treballar digitalment, al principi amb la plataforma de Aules i, després de la pandèmia amb tauletes i portàtils a l’aula utilitzant les ferramentes de Microsoft (identitat digital), aplicacions, editors de vídeo, …

Actualment som un dels 35 centres seleccionats per a participar en el Projecte Acord gràcies a la nostra trajectòria de realització de Projectes d’innovació. Dins d’este projecte es contempla la creació d’una Aula transformadora a la sala d’usos múltiples juntament amb un espai de gestió emocional. Esta última transformació és una manera de facilitar, reforçar i secundar tot el que ja estem fent.

Les aules transformadores suposen per a nosaltres la unió de totes les línies i reptes que ens agradaria consolidar en el nostre centre: el canvi de metodologia, l’adequació d’espais flexibles i l’ús de la tecnologia.

Metodologia

Actualment en l’IES CAYETANO SEMPERE es treballa per àmbits tant en 1r com en 2n de l’ESO.

  1. 1r de l’ESO tenim dos àmbits, el sociolingüístic el fil conductor del qual és geografia historia i com a matèries transversals es desenvolupen les llengües cooficials: castellà i valencià, i el científic-tecnològic on la biologia és el fil conductor i les matemàtiques i la tecnologia les matèries transversals.
  2. 2n de l’ESO tenim altres dos àmbits, l’esportiu-lingüístic, on s’utilitza el currículum d’educació física com a fil conductor i l’assignatura de castellà com a matèria que es desenvolupa, i l’àmbit científic matemàtic amb física-química i matemàtiques.

La metodologia utilitzada principalment és el ABP, que es complementa amb l’aprenentatge cooperatiu, la ludificació, el APs i les tertúlies dialògiques. En la resta dels cursos hi ha assignatures optatives que seguixen esta línia de treball i determinats docents que ho aprofiten per a les seues assignatures. També hi ha projectes de centre com “Parla’m bonic”, Erasmus, Projecte esportiu de
centre,…

Tecnologia

El centre disposa de 5 aules d’informàtiques: dos amb 20 ordinadors, 1 amb 30 i dos més xicotetes amb 15. A la biblioteca, també tenim 10 ordinadors que l’alumnat pot utilitzar per a fer tasques. Les sis aules, tant les 5 d’informàtica com la biblioteca, es reserven pels docents de tots els nivells per a fer classes que necessiten l’ús de tecnologia.

Les aules de 2n de l’ESO disposen de 15 ordinadors portàtils Tenim 30 tauletes disponibles per a portar a l’aula, que s’utilitzen per a l’alumnat de 1r ESO o d’altres cursos que el requerisquen.

A la sala d’usos múltiples i en el pavelló de cicles hi ha altres dos armaris amb 15 ordinadors portàtils.

Espais flexibles

La biblioteca s’ha transformat i organitzat en diverses zones: una amb taules *grades per al treball d’equip, un racó amb sofàs, una altra zona amb ordinadors i una última zona amb projector per a exposar. Així com a la porta d la biblioteca hem habilitat una zona de
treball en equip.

El Taller de tecnologia: té dos zones separades, una de taules tipus pupitre per a l’exposició, una altra zona amb taules grans per a construir o treballar en grup, zona d’ordinadors, zona de robòtica i una paret de croma per a gravacions

Tenim un hort escolar, on hi ha una zona de plantació, una altra zona de relaxació i una última de treball amb taules i cadires a l’aire lliure. També tenim un AMFITEATRE a l’exterior on l’alumnat duu a terme tasques de presentació de tasques, obres de teatre, exposicions, etc

I per tota la part externa el centre es disposa de diverses zones amb taules pic-nic col·locades per a poder explicar i deixar el treball en equip a l’aire lliure. També s’ha decorat una zona amb els *ODS pintats per l’alumnat per a assaig i exposicions

El centre disposa de la Sala d’Usos Múltiples dotada amb cadires de pales, zona d’exposició, zona de treball en equip (taules i cadires), zona per a treball amb portàtils (en la paret), armari amb 15 portàtils (al final a l’esquerra) i matalassets per a relaxació (al final a la dreta). Esta aula està en ple procés de transformació, ja s’ha fet una comanda per a crear la sala de radi, una altra zona de croma, graderies, etc

Web del centre

https://portal.edu.gva.es/iescayetanosempere/proyectos/aules-transformadores

  >   Centres AT