CEIP Sant Miquel

Província: València

Ciutat: Tavernes de la Valldigna

Adreça: Carrer Cantalot, 11

Descripció:

El projecte de creació de l’Aula Transformadora del Ceip Sant Miquel sorgeix de la necessitat de fer una canvi metodològic i d’espais al centre que proporcione a l’alumnat un element motivador i més competencial per a millorar el seus resultats acadèmics. Fruit d’això, a partir del curs 2021-22 es van realitzar diferents accions formatives amb metodologies innovadores dins i fora del centre que permeteren al professorat canviar la seua

forma d’ensenyar a l’alumnat. Tanmateix, va sorgir la necessitat de canviar, evolucionar i actualitzar els espais del centre per adaptar-los a aquestes noves metodologies i mitjançant la participació en diferents projectes

innovadors i ser galardonats amb diferents premis a nivell nacional, van poder completar la transformació d’espais i la creació d’una Aula Transformadora on l’alumnat disfruta dia a dia dels seus aprenentatges.

Experiència:

Entre les diferents accions que es duen a terme en els diferents espais del centre i en concret dins de l’aula del futur podem destacar:

  • Treball cooperatiu mitjançant les aplicacions Office 365 de l’alumnat amb la seua identitat digital.
  • Treball d’investigació individual amb tauletes digitals i portàtils.
  • Realització de situacions d’aprenentatge de Robòtica Educativa amb els kits de Blue-bot a ed. Infantil, Lego Spike Essential per a 1r i 2n cicle i Lego Spike Prime i Lego Mindstorm per a 3r cicle.
  • Utilització d’eines de muntatge i programació: Brickit, Scratch,…
  • Treball d’observació i investigació amb microscopis.
  • Ús del Croma per a fer muntatges audiovisuals
  • Enregistrament de podcast en la Radio Escolar.
  • Reunions i presentacions presencials i on-line amb Teams dins dels diferents projectes que duu endavant el centre amb altres centres i amb la Comunitat Educativa
  • Celebració de tertúlies literàries dialògiques.

Web del centre:

https://portal.edu.gva.es/santmiquel/es/aula- transformadora-es/

  >   Centres AT