banner congrés

La Subdirecció General de Formació del Professorat organitza el I Congrés d’Aules Transformadores d’Espais i Metodologies Educatives, que se celebrarà el 27 i 28 de maig de 2022 al Districte Digital (Alacant).

Aules Transformadores (AT) són espais pensats, dissenyats i finançats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que proposen un canvi metodològic als centres educatius. Aquest sistema d’aprenentatge és originari de Bèlgica, on es va fundar Future Classroom Lab fa trenta anys. El Ministeri d’Educació, a través de l’INTEF i les Aules del Futur, va importar aquest mètode de treball fa pocs anys, amb la intenció de deixar enrere la metodologia tradicional i la classe magistral.

En el I Congrés d’Aules Transformadores d’Espais i Metodologies Educatives volem incentivar la participació activa del professorat participant, per a la qual cosa es treballaran els espais de les AT a través de tallers pràctics, amb diferents metodologies i amb la tecnologia adequada per a cada espai.

L’objectiu fonamental d’aquest congrés és oferir una àmplia panoràmica de les possibilitats que ofereixen les aules transformadores per tal que el professorat de tots els nivells educatius siga capaç de posar-les en pràctica amb l’alumnat.

La inscripció es realitza en l’enllaç següent: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10156342

OBJECTIUS:

  • Reflexionar sobre el futur pròxim de l’educació pel que fa a l’ús de metodologies, tecnologia i espais.
  • Compilar bones pràctiques i evidència científica sobre l’ús d’espais flexibles, metodologies actives i tecnologia educativa.
  • Compartir experiències reals que integren l’ús de tecnologia educativa, metodologies actives i espais flexibles.
  • Identificar els espais d’una Aula Transformador i aplicar la tecnologia i les metodologies adequades en cada situació.
  • Desenvolupar estratègies docents per a facilitar un aprenentatge basat en competències.
  • Compartir activitats d’aprenentatge que integren l’ús de tecnologia educativa, metodologies actives i espais flexibles.
  • Reflexionar sobre la possibilitat de començar amb xicotets canvis: per on començar, què s’ha de tindre en compte, com fer-ho amb baix pressupost, a qui implicar…

27 i 28 de maig de 2022 Districte Digital (Alacant)