Vull transformar el meu centre
Vull formació
Vull visitar una aula transformadora

Aules Transformadores d’Espais i Metodologies Educatives és un projecte de promoció de la innovació pedagògica que la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació posa a la disposició de tots els centres educatius d’etapes no universitàries i professorat de la Comunitat Valenciana. Consisteix en un conjunt d’iniciatives que impliquen a tota la xarxa de CEFIRE de la Comunitat per a assessorar, guiar i formar al professorat de manera individual o als equips docents en el seu conjunt, que desitgen implantar de forma estructurada i duradora canvis en el seu centre. La innovació, adaptable a cada realitat, se centra en la implantació de metodologies d’ensenyament i aprenentatge competencial, aprofitant al màxim la tecnologia educativa i els espais disponibles.


Gràcies a aquest projecte podem conèixer experiències d’altres centres de la Comunitat Valenciana, realitzar un diagnòstic del nostre estat actual en metodologies actives, en el bon ús de tecnologia i en l’explotació dels espais d’una manera eficient, així com unir-nos a una xarxa de centres transformadors en la qual compartir informació, sol·licitar assessorament i potenciar sinergies. A més, aquest portal ofereix diversos recursos formatius entre els quals destaca una guia per a la transformació de centres seguint aquest model. La formació de la xarxa CEFIRE s’ofereix tant per a professorat de manera individual com per a equips docents, impulsors del canvi en els seus centres. També es pot visitar la xarxa d’aules transformadores que la Subdirecció General de Formació del Professorat està implantant al llarg de la geografia de la Comunitat per a realitzar una formació guiada per la xarxa d’assessories dels CEFIRE.