CEIP Attilio Bruschetti

Província: València

Ciutat: Xàtiva

Adreça: 

Descripció: Jardí Carmen Pérez S/N

El projecte que dugem a terme és la implantació i/o implementació de metodologies innovadores que milloren el desenvolupament de l’aprenentatge i promovent la equitat i la inclusió com senyals d’identitat del centre. L’esperit innovador de tota la comunitat educativa ajustat al nou context cultural i social, aposta per una concepció humanista de l’educació amb la innovació i la inclusió (DUA) com a eixos vertebradors del nostre projecte.

El nostres projecte de centre és resultat d’una elaboració consensuada entre el claustre de mestres. Pretén ser una exposició clara i concisa de les línies més generals del funcionament del centre i el tipus d’escolarització que volem proporcionar. Aquest centre es defineix com a una escola viva i activa, i donada la peculiaritat d’aquesta opció, perfilem les bases pedagògiques definitòries d’aquesta línia metodològica i les pràctiques educatives i organitzatives que se’n deriven

Procés de transformació.

  • Metodologia

El nostre projecte es basa en la neurociència , les pedagogies /metodologies vives i actives i l’agenda 2030. Una escola en la qual canvia la configuració de l’aula, on l’espai assumeix un nou rol, és un altre mestre més. Un espai en el qual es poden moure, triar, jugar, equivocar-se, repetir… i entrar en les diferents propostes que en ell es troben. Centrada en el xiquet/a que pren consciència del que necessita per a aprendre, en les necessitats re-als. (Montessori, Aprenentatge Servei, Disciplina positiva, DUA, Aprenentatge cooperatiu, Design Thinking, Caixes d’aprenentatge, pedagogies ver-des, TBL, aprenentatge servei, Waldorf, Reggio Emilia, aprenentatge basat en projectes, … )

  • Ambients i espais d’aprenentatge

Presentem un espai d’aprenentatge zonificat i reconfigurable, dividit en zones: Investiga, Explora, Interactua, Desenvolupament, Crea i Presenta, que tenen com a finalitat afavorir i estimular els processos d’ensenyament i aprenentatge, fent de l’alumne el protagonista de tot el procés. Cada zona inclou mobiliari i medis tecnològics específics. L’equipament inclou pis- sarres digitals i pantalles tàctils, dispositius mòbils variats, càmeres d’enregistrament 360 º, beebot robótica , mobiliari escolar específic amb facilitats de connexió, materials per facilitar la investigació i el pensament computacional, un petit estudi d’enregistrament i un racó tradicional de treball . Tot aquest material està organitzat per afavorir que el professor ampliï el seu paper de transmissor de continguts al de moderador, orientador, organitzador i, sobretot, de guia de l’alumnat en el procés d’aprenentatge,amb una metodologia viva, activa i integradora, que permet que l’alumne tinga un paper actiu, alhora que el docent atén els diferents ritmes i estils d’aprenentatge, per la qual cosa fomenta la inclusió educativa.

El espai educatiu és flexibles permet les interaccions, possibilita l’aprenentatge actiu, promou l’autonomia i l’autoregulació en tot l’alumnat. Un entorn acollidor que convida a l’aprenentatge i un espai segur per a tot l’alumnat.

EXPERIÈNCIA:

https://www.levante-emv.com/costera/2023/03/22/jornada-lleva-200-profesores-conocer-85005402.html

https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/03/27/la-comunidad-educativa-es-la-pro-tagonista-de-la-renovacion-pedagogica-en-el-ceip-attilio-bruschetti-de-xativa-radio-xativa/

https://diaridigital.es/mes-de-200-professionals-de-leducacio-visitaran-el-ceip-attilio- bruschetti-de-xativa-per-a-coneixer-el-seu-projecte-de-renovacio-pedagogica/

  >   Centres AT