>   Nou centre AT

Les Aules Transformadores fan referència a espais de treball acadèmic on es promou la reflexió i es manté la connexió social com a ferramenta fonamental per l’aprenentatge, donant un ús adequat i didàctic de tecnologies digitals així com de metodologies actives. Les Aules Transformadores, no són en sí l’espai físic, el mobiliari o la tecnologia, sinó que són un espai d’experimentació per millorar els processos d’E-A d’E-A (Ensenyament-Aprenentatge).

Autoavalua l’estat del teu centre

Amb aquesta rúbrica es pot realitzar un diagnòstic del nostre estat actual en metodologies actives, en el bon ús de tecnologia i en l’explotació dels espais d’una manera eficient.

Uneix-te a la xarxa de centres AT

Per tal que un centre educatiu puga obtenir el reconeixement com a “Centre d’Aules Transformadores” haurà de sol·licitar-ho mitjançant el formulari de sota i complir els següents criteris:

Criteri 1. Metodologies actives

El professorat del centre utilitza metodologies actives amb l’alumnat per al desenvolupament de projectes, situacions d’aprenentatge o activitats. Aquest tipus de metodologies ajuden a desenvolupar les competències de l’alumnat i generar aprenentatges significatius, plantejant reptes reals a resoldre. Els trets característics de les metodologies actives són:

  • Valoren, per igual, l’adquisició de coneixements, d’habilitats (com el treball en equip), d’actituds (com el compromís i la responsabilitat) i de competències (com la recerca útil i el tractament de la informació, les relacions interpersonals i socials, entre altres).
  • Motiven i involucren a l’alumnat amb un estímul (projecte, problema, repte) i una resposta (resultat, resolució o solució).
  • L’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge.
  • Connecten l’aprenentatge amb el món real.
  • Són multidisciplinaris, metodologies flexibles que poden adaptar-se a qualsevol àmbit o matèria.

Criteri 2. Ús de tecnologies digitals.

En el procés d’E-A, avaluació i organització es fa ús de diferents ferramentes i dispositius que permeten la presència i integració de les TIC a l’aula. Es tracta de convertir les TIC en tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). Es fa ús de la plataforma Aules com a Entorn Virtual d’Aprenentatge, no sols com a repositori documental. A l’utilitzar les seues eines d’avaluació integrades com poden ser les rúbriques i la realització d’activitats interactives, per exemple, els qüestionaris, fòrums, H5P, etc.

Criteri 3. Ús dels espais i mobiliari.

Els espais del centre han d’estar pensats per tal d’incloure les necessitats de l’alumnat i facilitar la intervenció del professorat, són flexibles i polivalents. L’espai educatiu ha d’oferir a l’alumnat l’oportunitat d’aprendre nous coneixements, reflexionar, descobrir, crear, connectar, innovar, compartir i exposar.

Criteri 4. Participació del professorat.

El professorat del centre es forma, s’implica, participa i utilitza metodologies actives, tecnologia digital i flexibilització d’espais en la seva funció docent.

Si es desitja que el vostre centre forme part de la xarxa de centres AT, s’ha d’emplenar el següent formulari. Una vegada es reba la sol·licitud i s’estudie, ens posarem en contacte amb el centre.

Nou Centre AT

Persona Responsable:(Required)
Deixeu anar els fitxers aquí o
Max. file size: 30 MB, Max. files: 5.
    Document que ho acredite