Les Aules Transformadores fan referència a espais de treball acadèmic on es promou la reflexió i es manté la connexió social com a ferramenta fonamental per l’aprenentatge, donant un ús adequat i didàctic de tecnologies digitals així com de metodologies actives. Les Aules Transformadores, no són en sí l’espai físic, el mobiliari o la tecnologia, sinó que són un espai d’experimentació per millorar els processos d’E-A d’E-A (Ensenyament-Aprenentatge).

Uneix-te als centres AT

Per tal de convertir el teu centre en un Centre Transformador, hauràs de centrar-te en els següents criteris:

Criteri 1. Metodologies actives

El professorat del centre utilitza metodologies actives amb l’alumnat per al desenvolupament de projectes, situacions d’aprenentatge o activitats. Aquest tipus de metodologies ajuden a desenvolupar les competències de l’alumnat i generar aprenentatges significatius, plantejant reptes reals a resoldre. Els trets característics de les metodologies actives són:

  • Valoren, per igual, l’adquisició de coneixements, d’habilitats (com el treball en equip), d’actituds (com el compromís i la responsabilitat) i de competències (com la recerca útil i el tractament de la informació, les relacions interpersonals i socials, entre altres).
  • Motiven i involucren a l’alumnat amb un estímul (projecte, problema, repte) i una resposta (resultat, resolució o solució).
  • L’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge.
  • Connecten l’aprenentatge amb el món real.
  • Són multidisciplinaris, metodologies flexibles que poden adaptar-se a qualsevol àmbit o matèria.

Criteri 2. Ús de tecnologies digitals.

En el procés d’E-A, avaluació i organització es fa ús de diferents ferramentes i dispositius que permeten la presència i integració de les TIC a l’aula. Es tracta de convertir les TIC en tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). Es fa ús de la plataforma Aules com a Entorn Virtual d’Aprenentatge, no sols com a repositori documental. A l’utilitzar les seues eines d’avaluació integrades com poden ser les rúbriques i la realització d’activitats interactives, per exemple, els qüestionaris, fòrums, H5P, etc.

Criteri 3. Ús dels espais i mobiliari.

Els espais del centre han d’estar pensats per tal d’incloure les necessitats de l’alumnat i facilitar la intervenció del professorat, són flexibles i polivalents. L’espai educatiu ha d’oferir a l’alumnat l’oportunitat d’aprendre nous coneixements, reflexionar, descobrir, crear, connectar, innovar, compartir i exposar.

Criteri 4. Participació del professorat.

El professorat del centre es forma, s’implica, participa i utilitza metodologies actives, tecnologia digital i flexibilització d’espais en la seva funció docent.

Kit Transformador de Centre

Des de la comissió AT et facilitem una eina per iniciar la transformació del teu centre. L’hem anomenada Kit Transformador i pots consultar-la a continuació.