AULA TRANSFORMADORA

AULA TRANSFORMADORA

El projecte Aula del futur té el seu origen en la iniciativa europea Future Classroom Lab (FCL) posada en marxa per l'European Schoolnet a Brussel·les per a transformar i millorar l'ús de la tecnologia en l'educació preuniversitària.

Com a conseqüència es crea l'Aula del Futur o Aula Transformadora, un espai flexible i dividit en sis zones d'aprenentatge cadascuna de les quals ha sigut concebuda, per la seua distribució espacial, el seu mobiliari i la seua dotació tecnològica, per a realitzar un determinat tipus d'activitats que potencien un determinat estil d'ensenyament i aprenentatge. Este model obliga, a l'alumnat i professorat, a un canvi de rol, la qual cosa implica un canvi metodològic que provoca la utilització de metodologies actives.