Sergio García Assessor Programes Educatius

Lluís Bonet Assessoria CTEM

Paco Amorós Assessoria CTEM

Damià Llorens Assessoria Artisticexpresiu

Diana Chiralt Direcció

Raquel Monforte Assessoria Artisticexpresiu

Sonia Vecino Assessoria Plurilingüisme

Mª Teresa Chiva Assessoria Humanísticsocial

Heriberto Mira Assessoria Humanisticsocial

Teresa Olivares Assessoria Humanísticosocial

Borja Fuster Assessoria CDD

Ferran Mestre Assessoria Humanisticsocial

Ana Mª Espín Direcció

Mª José Lozano Assessoria CDD

Carlos Sánchez Assessoria CDD

Roberto Reina Assessoria Artísticexpresiu

Lorenzo Diaz Assessoria CTEM

Roberto Garcia Assessoria CDD

Jaime Soler Assessoria CTEM

Encarna Taberner Assessoria Infantil

Vicente Destruels Assessoria CDD

Amelia Granda Direcció

Nuria del Valle Assessoria Infantil

Marta Soler Assessoria Inclusiva

Rosa Gomar Assessoria Inclusiva

Salva Tarín Assessoria Artísticexpressiu

Julia Guinot Assessoria Plurilingüisme

Alicia Alcaraz Assessoria Plurilingüisme

Carmen Siurana Assessoria CTEM

Sonia Ferrer Direcció

Leyre Vicent Assessoria CTEM

Adrià Juan Assessoria CDD

Iban Ortiz Assesoria Artiscexpresiu

José Vicente López Direcció

Inés Gail Assessoria CTEM

José López Assessoria CTEM

Andrea Viana Assessoria CTEM

Òscar López Assessoria CDD

Sergio Barber Assessoria CDD

Carmen Millán Assessoria CDD

Joan Femenía Assessoria

Img i So, Arts Gràf. , Edif i Obra Civil, Fusta, Moble i suro

José Luis Vanaclocha Assessoria Administració i Gestió

Moisés Moreno Assessoria CDD

Esther Carratalà Assessoria Inclusiva

Vicente Arroyas Assessoria Inclusiva

David Sabater Assessoria CDD

Roberto Ortega Assessoria CDD