Preguntes més freqüents

És imprescindible tindre una aula totalment dotada per a poder començar a treballar?

No. L’essència del projecte és que els centres educatius innoven en la manera d’ensenyar, a través dels seus docents treballant tant individualment com, en una segona fase, de manera col·laborativa. Aquesta innovació passa per usar d’una banda metodologies i estratègies d’aprenentatge actius i d’altra banda els espais i el mobiliari del centre de manera flexible, traient el màxim profit possible a la tecnologia disponible.


Necessite ser docent per a formar part de la comunitat Aules Transformadores?

Sí. Per a entrar a formar part d’aquesta comunitat és necessari presentar un document acreditatiu que s’està treballant en un centre educatiu (credencial, full de serveis, certificat de Direcció…). D’aquesta manera garantim que és un entorn segur.


¿Tens més preguntes? Posat en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic aulestransformadores@gva.es.