Instruccions telematrícula 23-24 ESO, Batxillerat i Cicles de Grau Mitjà i Superior

L’alumnat que ha participat en el procediment d’admissió per al curs 23-24 té la possibilitat de matricular-se presencial o telemàticament.

Si trieu matricular-vos per l’aplicació de Telematrícula, cal descarregar la documentació continguda dins del vostre sobre de matrícula virtual i que adjunteu en l’apartat altres documents l’esmentada documentació, per a que es complete el procés i es valide la matrícula.

  1. Adjunteu una foto tipus carnet, una fotocòpia del DNI i del SIP (per les dos cares) i, si escau, fotocòpia del títol o carnet de família nombrosa en els apartats corresponents.
  2. Descarregueu la documentació del sobre de matrícula virtual i adjunteu-la conjuntament amb els resguards dels pagaments en l’apartat altres documents.
  3. Tots el documents s’han d’adjuntar en format «pdf» o «jpg».

Adjuntar documentació

Per a annexar més d’un document en qualsevol apartat de l’aplicació de Telematrícula, cal que seleccioneu tots conjuntament i feu una única acció d’annexar. Si aneu un a un suprimireu l’anterior.

Per exemple, si teniu les dos cares del DNI separades en dos arxius diferents, cal que els seleccioneu i els adjunteu el dos conjuntament.

Assegurança escolar o AMPA

Teniu un document informatiu de l’AMPA amb les instruccions per a fer el pagament.

L’assegurança escolar és obligatòria per a tot l’alumnat, excepte els alumnes de 1r i 2n d’ESO i els majors de 28 anys.

L’AMPA és voluntària, però si decidiu pertànyer a l’AMPA i fer el pagament tindreu l’assegurança escolar pagada. Si no voleu pertànyer a l’AMPA, cal fer el pagament de l’assegurança escolar.

En qualsevol cas, cal adjuntar un justificant del pagament en format «pdf» o «jpg».

Taxes administratives

Les taxes de matrícula són obligatòries en Batxillerat i Cicles de Formació Professional.

En el document tutorial de taxes teniu explicat com pagar les taxes. Cal que adjunteu un document justificatiu del pagament en format «pdf» o «jpg».

Resta de documentació

Dins del sobre de matrícula virtual tindreu també uns documents annexos per a emplenar. No cal signar-los: en el procés de telematrícula heu marcat una autorització que equival a la signatura. Els empleneu i els adjunteu conjuntament amb els resguards dels pagaments en l’apartat altres documentes de l’aplicació de Telematrícula.

Enllaços als sobres virtuals de matrícula

Sobre de matrícula de 1r i 2n d’ESO

Sobre de matrícula de 3r i 4t d’ESO

Sobre de matrícula de Batxillerat

Sobre de matrícula d’FP de Grau Mitjà

Sobre de matrícula d’FP de Grau Superior