Equip Directiu

Director: Paco Morales Lereu

Cap d’Estudis: Patricia Ausina Victor

       Cap d’Estudis de Cicles: Vicent Jordà Escrivà

Secretari: Paco Lleches Colomar

Vicedirectora: Rosa Berbegall Escrivà