Empresa

La figura de l’empresa és part fonamental dintre dels estudis de formació professional. Els continguts i activitats educatives tenen com a objectiu principal la capacitació professional ide l’alumnat per tal d’accedir de forma senzilla a l’ambien laboral del sector corresponent. La visió empresarial forma part de les actituds transmeses junt a la professionalitat i la responsabilitat. A més, les pràctiques en centre de treball resulten especialment formatives per complementar aquells aspectes assolits a la resta de mòduls professionals.