Subvencions alumnat FP

La Conselleria d’Educació ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022. Hi ha diverses modalitats i finalitats: Formació Professional Dual en administracionspúbliques. Formació Professional Dual en empreses. Formació en Centres de Treball. Desplaçament. Més informació: … Read more

Llista admesos provés accés

Des d’avui 27 d’abril de 2022, tal com està marcat al calendari de les proves d’accés a Cicles Formatius, estan exposades al tauler d’anuncis del centre les llistes d’admesos a les citades proves d’accés. El termini de reclamació és fins el proper 29 d’abril en horari de secretaria (de 10 a 13 hores).

Beques 2022-2023

A tot l’alumnat que el proper curs curse ensenyaments no obligatoris, les beques que normalment convoca el ministeri i que el termini era d’agost a octubre, canvien de termini. Ara seran del 30 de març al 12 de maig.Vos adjuntem documentació i cartell informatiu.

Jornada de ciberseguretat per a famílies

Dilluns 28 de març a les 19:00 hores tindrà lloc la sessió de conscienciació en ciberseguretat per a famílies. La sessió serà en línia a través de la plataforma WebEx. L’enllaç per poder accedir a la sessió serà: https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?MTID=m348bde9e0cbe1f338cb56b94e563e7b3

Inscripció proves d’accés a cicles formatius

Grau Mitjà Tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2022. Taxes: Ordinària: 6,54 € Fam. Nom./Monop. General o discapacitat acreditada del 33%: 3,27 € Fam.Nom./Monop. Especial, o discapacitat del 33% + FN general: exempció de taxes Grau Superior Tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2022. Si es té un títol de tècnic de FP, … Read more

Jornades de conscienciació en ciberseguretat

Jornades

Els propers dilluns 28 i dimarts 29 de març tindran lloc les jornades de conscienciació en ciberseguretat adreçades a l’alumnat de 2n d’ESO. Com sabeu, els nostres fills i filles viuen envoltats de tecnologies que els obrin les portes a un món de coneixements i diversió, però també de riscos i perills. Ells són el … Read more

Proves d’idiomes A2: sol·licitud d’expedició dels certificats

Una vegada publicades les qualificacions definitives, s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment: 1. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES Termini: del 9 al 31 de març de 2022,ambdós inclusivament. En aquest termini, l’alumnat interessat … Read more

Qualificacions provisionals. Proves A2 idiomes.

En el tauler del centre, l’alumnat pot consultar la qualificació provisional obtinguda en les proves en què ha participat. De conformitat amb l’Ordre 32/2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV del 28/12/2011), l’alumnat interessat podrà reclamar la seua qualificació, atenent les següents normes generals de procediment: La reclamació haurà de formalitzar-se per escrit, dirigit al Director … Read more

Proves homologades per a l’obtenció del certificat del nivell bàsic (A2) d’anglés i francés

CURS 2021-2022 INSCRIPCIONS De conformitat amb allò establit en l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic d’idiomes (A2), l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les esmentades proves, dels idiomes anglés i francés: Del 15 de … Read more

Eleccions Consell Escolar

El proper 18 de novembre hi haurà eleccions al consell escolar. Vos compartim un full informatiu i anirem informant.