Erasmus+

Què és ERASMUS+?

Erasmus+ és una iniciativa de la Comissió Europea que pretén millorar l’ocupabilitat i la participació dels ciutadans membres de la Unió Europea en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. En el nostre cas mitjançant la creació de beques de mobilitat d’aprenentatge que permeten als participants viatjar pel territori europeu i créixer personalment i professionalment. Aquestes experiències possibilitaran, entre altres, aconseguir els objectius següents:

  • Donar suport als educands en l’adquisició de competències (coneixements, habilitats i actituds) amb vista a millorar el seu desenvolupament personal i la seua ocupabilitat al mercat de treball europeu i fora d’aquest.
  • Donar suport al desenvolupament professional de les persones que treballen als camps de l’educació, la formació i la joventut…
  • Millorar la competència en llengües estrangeres dels participants.
  • Incrementar en els participants la sensibilització i comprensió d’altres cultures i països.

Projectes

Des del curs 2018/19 participem en el consorci impulsat i gestionat per CREAMA en mobilitats per a l’alumnat de grau mitjà i superior.

A més, disposem des de 2021 la carta ECHE que ens acredita per poder promoure mobiltitats d’educació superior.