CE Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

El curs d’especialització en Ciberseguretat en Entorns de Tecnologies de la Informació, d’una duració de 720 hores, proporciona la formació necessària per poder treballar com a expert, auditor, consultor o analista en ciberseguretat.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions:

 • Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • Tècnic Superior en Manteniment Electrònic

Mòduls professionals

 • 5021 Incidents de ciberseguretat (120 h)
 • 5022 Bastionat de xarxes i sistemes (210 h)
 • 5023 Posada en producció segura (120 h)
 • 5024 Anàlisi forense informàtic (120 h)
 • 5025 Hacking ètic (120 h)
 • 5026 Normativa de ciberseguretat (30 h)

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis d’aquest curs d’especialització, l’alumne serà capaç de:

 • Elaborar i implementar plans de prevenció i conscienciació en ciberseguretat a l’organització, aplicant la normativa vigent.
 • Detectar i investigar incidents de ciberseguretat, documentar-los i incloure’ls en els plans de securització de l’organització.
 • Dissenyar plans de securització contemplant les millors pràctiques per al bastionament de sistemes i xarxes.
 • Configurar sistemes de control d’accés i autenticació en sistemes informàtics, complint els requisits de seguretat i minimitzant les possibilitats d’exposició a atacs.
 • Dissenyar i administrar sistemes informàtics en xarxa i aplicar les polítiques de seguretat establertes i garantir la funcionalitat requerida amb un nivell de risc controlat.
 • Analitzar el nivell de seguretat requerit per les aplicacions i els vectors d’atac més habituals, evitant incidents de ciberseguretat.
 • Implantar sistemes segurs de desplegat de programari amb la coordinació adequada entre els desenvolupadors i els responsables de l’operació del programari.
 • Realitzar anàlisis forenses informàtiques analitzant i registrant la informació rellevant relacionada.
 • Detectar vulnerabilitats en sistemes, xarxes i aplicacions i avaluar els riscos associats.
 • Definir i aplicar procediments per al compliment normatiu en matèria de ciberseguretat i de protecció de dades personals, implementant-los tant internament com en relació amb tercers.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa complint amb la legislació vigent, responent als requisits establerts.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Expert/a en ciberseguretat.
 • Auditor/a de ciberseguretat.
 • Consultor/a de ciberseguretat.
 • Hacker ètic.

Més informació

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informatica-comunicaciones/ce-ciberseguridad-entornos-tecnologias-informacion.html

Fons social europeu