CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: ESO, FP I, 2n de BUP, Títol de cicle mitjà d’altra especialitat. En cas de tindre cap de les titulacions anteriors és possible accedir mitjançant una prova d’accés.

Mòduls professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)

  • 0221-Muntatge i Manteniment d’Equips – 7 hores setmanals (224 hores)
  • 0222-Sistemes Operatius Monolloc – 4 hores setmanals (128 hores)
  • 0223-Aplicacions Ofimàtiques – 7 hores setmanals (224 hores)
  • 0225-Xarxes Locals – 7 hores setmanals (224 hores)
  • 602-Formació i Orientació Laboral – 3 hores setmanals (96 hores)
  • 0001-Mòdul impartit en Anglès – 2 hores setmanals (64 hores)
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • 0224-Sistemes Operatius en Xarxa – 8 hores setmanals (176 hores)
  • 0226-Seguretat Informàtica – 5 hores setmanals (110 hores)
  • 0227-Servicis en Xarxa – 8 hores setmanals (176 hores)
  • 0228-Aplicacions Web – 4 hores setmanals (88 hores)
  • 0230-Empresa i Iniciativa Emprenedora – 3 hores setmanals (66 hores)
  • 0002-Mòdul impartit en Anglès – 2 hores setmanals (44 hores)
  • 601-Formació en Centres de Treball – (380 hores)

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de SMX, l’alumne serà capaç de:

 • Instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en xicotets entorns.
 • Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, xarxes locals cablejades, sense cable o mixtes i connectades a xarxes públiques
 • Instal·lar, configurar i mantindre serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics
 • Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics.
 • Diagnosticar disfuncions en sistemes microinformàtics i xarxes mitjançant proves funcionals.
 • Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en entorns xicotets i la seua connexió amb xarxes d’àrea extensa.
 • Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant d’errades i pèrdues de dades en el sistema.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, elaborar pressupostos i assessorar al client.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Instal·lador i reparador equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de tele-assistència.
 • Operador de sistemes.

Més informació

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informatica-comunicaciones/sistemas-microniformaticos-redes.html

Fons social europeu