On trobar Recursos Educatius Oberts (REO)

Idioma  Repositori  Descripció 
Valencià  https://rebostdigital.gva.es/  ReDi és un repositori on el professorat pot trobar propostes de treball per a  totes les etapes educatives. Ha estat dissenyat des d’unes premisses d’inclusivitat, d’innovació i de construcció de la ciutadania digital.  
Castellà  Proyecto CREA, de la Consejería  de Educación y Empleo de la  Junta de Extremadura Ofereix recursos educatius per a Educació Primària i Secundària, i  materials per a tutoria. 
Castellà  IEDA (Instituto de enseñanzas a  distancia de Andalucía) Repositori on trobaràs materials d’educació formal (ESPA, Batxillerat, EOI i  Formació Professional de nivell inicial) i no formal (Proves d’Accés a Cicles  Formatius de Grau Superior, Proves d’Accés a la Universitat (per a majors de 25 anys) i de Foment de la ciutadania activa. 
Castellà  Proyecto REA-DUA de Andalucía  Conformat per més de 250 recursos educatius oberts (REO) de diferents matèries de Primària, Secundària i Batxillerat. Aquests recursos giren al  voltant de situacions d’aprenentatge en les quals l’alumnat adquireix i  desenvolupa les competències específiques de cadascuna de les àrees o  matèries. 
Castellà  Proyecto EDIA de CeDeC-INTEF  (Centro nacional de Desarrollo  Curricular en Sistemas no   Propietarios) Ofereix recursos educatius oberts per a Educació infantil, Primària,  Secundària i Formació Professional, a més de guies d’Atenció a la  Diversitat, Creació de recursos educatius oberts i guies per a famílies. 
Castellà  Procomún, de Instituto Nacional  de Tecnologías Educativas y de  Formación del Profesorado  (INTEF) Repositori en el qual es reuneix material didàctic catalogat de forma  estandarditzada a través de metadades (LOM-ES), coherent amb el  currículum d’ensenyaments d’Educació Infantil, Primària i Secundària,  Formació Professional i Batxillerat. Cal destacar que utilitza una xarxa social professional en la qual els membres disposen d’ espai personal per  crear, valorar i difondre experiències. 
Castellà  Open Education Europa  Creat el 2013 per la Comissió Europea, té com a objectiu proporcionar als usuaris un únic portal per reunir en diferents idiomes, tots els recursos  educatius digitals oberts per oferir-los als estudiants, professorat i  investigadors de la UE. 
Anglés  Learning Resource Exchange  Compta amb el suport dels Ministeris d’Educació d’Europa i d’una sèrie de  projectes finançats per la Comissió Europea i ofereix un servei per a les  escoles, no només amb continguts educatius digitals oberts, també amb altres serveis. 
Anglés  OER Commons  És un dels repositoris més antics, ja que va ser creat el 2007 per l’Institute for the Study of Knowledge Management in Education. Actualment té més de 160.000 recursos en diverses llengües. 
Anglés  Openstax  La major part dels continguts són per a estudiants universitaris, però això permet al professorat estar connectats amb la recerca i amb l’ entorn universitari. Va ser creat per Rice University, amb la participació d’institucions de més de 20 països. Actualment, ofereix més de 20.000  mòduls i facilita espai gratuït per crear materials propis i compartir. Forma  part d’OpenDOAR un directori de repositoris d’accés obert amb un llistat de més de 800 repositoris de recursos. 
Castellà  Wikieducator  Tutorial de com buscar, crear, editar, utilitzar i compartir els recursos  educatius digitals oberts a l’aula.