Llista admesos provés accés

Des d’avui 27 d’abril de 2022, tal com està marcat al calendari de les proves d’accés a Cicles Formatius, estan exposades al tauler d’anuncis del centre les llistes d’admesos a les citades proves d’accés. El termini de reclamació és fins el proper 29 d’abril en horari de secretaria (de 10 a 13 hores).

Beques 2022-2023

A tot l’alumnat que el proper curs curse ensenyaments no obligatoris, les beques que normalment convoca el ministeri i que el termini era d’agost a octubre, canvien de termini. Ara seran del 30 de març al 12 de maig.Vos adjuntem documentació i cartell informatiu.

Inscripció proves d’accés a cicles formatius

Grau Mitjà Tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2022. Taxes: Ordinària: 6,54 € Fam. Nom./Monop. General o discapacitat acreditada del 33%: 3,27 € Fam.Nom./Monop. Especial, o discapacitat del 33% + FN general: exempció de taxes Grau Superior Tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2022. Si es té un títol de tècnic de FP, … Read more

Proves d’idiomes A2: sol·licitud d’expedició dels certificats

Una vegada publicades les qualificacions definitives, s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment: 1. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES Termini: del 9 al 31 de març de 2022,ambdós inclusivament. En aquest termini, l’alumnat interessat … Read more

Proves homologades per a l’obtenció del certificat del nivell bàsic (A2) d’anglés i francés

CURS 2021-2022 INSCRIPCIONS De conformitat amb allò establit en l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic d’idiomes (A2), l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les esmentades proves, dels idiomes anglés i francés: Del 15 de … Read more

Eleccions Consell Escolar

El proper 18 de novembre hi haurà eleccions al consell escolar. Vos compartim un full informatiu i anirem informant.