Proves homologades per a l’obtenció del certificat del nivell bàsic (A2) d’Anglés i de Francés.

CURS 2023-2024

INSCRIPCIONS

De conformitat amb la resolució del 15 d’abril de 2024 del director general de centres docents. l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les proves homologades A2 dels idiomes anglés i francés:

Del 22 d’abril al 30 d’abril de 2024 (ambdós inclusivament)

  • Llistes provisionals admesos: 2 de maig de 2024
  • Reclamacions: 2 i 3 de maig de 2024
  • Llistes definitives: 6 de maig de 2024

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per a participar en aquestes proves són requisits imprescindibles estar matriculat en aquest centre i tindre, almenys, setze anys complits en 2024.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. HORARI.

En el termini establit, l’alumnat interessat presentarà, per duplicat, la seua sol·licitud de participació en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

MODEL DE SOL·LICITUD

L’imprés de sol·licitud s’obtindrà en la secretaria del centre:

DIA I HORARI DE LA PROVA ESCRITA

  • Anglés: 8 de maig de 2024 a les 11:00 h
  • Francés: 9 e maig de 2024 a les 11:00 h

Qualificacions provisionals: 20 de maig de 2024

Reclamacions: 20, 21 i 22 de maig

Resolució i qualificacions definitives: 27 de maig de 2024

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES HOMOLOGADES

La informació sobre les proves homologades d’idiomes (normativa, guia del candidat, etc.) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades

Pego, a 22 de maig de 2024

EL SECRETARI