Barem provisional del procés de selecció de personal especialista en cicle de Pedra Natural

Es publica el barem provisional del procés de selecció de personal especialista en el cicle formatiu de grau mitjà de Pedra Natural. Els aspirants podran presentar reclamació, presentant una instància general en horari de secretaria de 9 a 13 h els dies 18 i 19 de juliol.

Veure en el document annex la baremació.