Contacte FP

Si la vostra empresa està interessada en col·laborar amb el nostre centre per tal d’acollir alumnat dels Cicles de la Família d’Informàtica i Comunicacions per fer FCTs o té necessitat d’alumnat titulat en algunes d’aquestes especialitats. Envieu les vostres dades (Nom de l’empresa, Adreça, CP, Telèfon, Persona de contacte, Correu Electrònic, Activitat de l’empresa, Observacions) al centre i ens ficarem en contacte.