SOL·LICITUD ALUMNAT EN PRÀCTIQUES FORMATIVES (FCT)

Per sol·licitar alumnat en pràctiques formatives (FCT) escriure al següent e-mail fct@ies-laurona.org, indicant el nom de l’empresa, persona de contacte, e-mail i telèfon.