Biblioteca tutoritzada

Presentació

La biblioteca tutoritzada és una forma d'extensió del temps d'aprenentatge que proposa la creació d'espais més enllà de l'horari escolar ordinari, en els quals els estudiants realitzen activitats d'ampliació i reforç acompanyats per professors/as.

La biblioteca tutoritzada del Centre s'organitza en horari setmanal de vesprada i per àrees temàtiques i nivells educatius.

Horaris i lloc

Horaris de vesprada, de dilluns a divendres de 14 a 19 hores, a la biblioteca del Centre i/o aules temàtiques

Inscripció

Està dirigida a tot l'alumnat del Centre que ho desitge. La inscripció es podrà realitzar en qualsevol moment del curs, sempre que hi haja disponibilitat en l'àrea temàtica sol·licitada.

Per a la inscripció, l'alumnat interessat ha de sol·licitar l'imprés al seu tutor/a, indicant les àrees d'interés i amb l'autorització de les famílies.

 

1634136792529