Organigrama

Equip Directiu

Directora:  Mª del Mar Sierra Fernández

Vicedirector: Ángel Canales Milla

Secretària: Nuria Marco Anguiano

Vicesecretària: Gonzalo Bas Marian

Caps d'estudis:

Daniel Navarro Sancho (Cicles  Formatius i FPB)

Iris Martín Arconoda.

Mª Belén  Martínez Ibarra

 

 

 

 

 

Coordinacions

Batxillerat: Pedro Baño León

E.S.O i Absentisme: Virginia Portal López

Formació: Iris Martín Arconada

Coordinador TIC: Gonzalo Bas Marian

Biblioteca: Mª Begoña Narciso Romero

Emergències i COVID-19: Mar Sierra Fernández

Convivència i igualtat: Sergio Esteban Galiana

ERASMUS +: Daniel Navarro Sancho

Practicum de Secundària: Inés León García

Banc de llibres: Ángel Canales Milla