Banc de llibres

Funcionament del Banc de llibres

Normativa

Tota la informació ve recollida en Pàgina Web de la Conselleria d'Educació.

Beneficiaris

Pot participar en el Programa de Banc de Llibres tot l'alumnat matriculat (ESO, FPB i Batxillerat) en el Centre en el curs actual, amb les següents condicions:

1- Alumnat que ja ha participat en el Programa el curs anterior.

Els alumnes/as que ja siguen participants del Programa Banc de Llibres el curs anterior, tant els procedents d'Educació Primària, Batxillerat o Secundària d'altres Centres, com els ja matriculats en aquest Centre el curs anterior, no han d'aportar cap documentació. A inici de curs se'ls prestarà els llibres juntament amb el compromís signat de les famílies per a la seua conservació i posterior devolució.

2- Alumnat que no ha participat anteriorment en el Programa.

Per a participar per primera vegada en el Programa Banc de Llibres, el procediment serà el següent:

a) El primer any en el Centre, l'alumne/a haurà de tindre els seus propis llibres (segons la relació de llibres de text) i deixar-los en el Centre, folrats i en bones condicions, en acabar el curs.

b) Al costat dels llibres, presentarà sol·licitud emplenada (telemàtica o física) de participació en el Programa de Banc de Llibres.

c) L'alumnat no participant en el Programa, però que presente dificultats econòmiques (previ informe dels Serveis Socials), no serà necessari que compre els llibres la primera vegada i entrarà directament en el Programa.

Compromís de les famílies amb els llibres prestats

  • Els llibres es retornaran al final de curs folrats i sense marques o subratllats. Si cal subratllar o escriure alguna cosa en el llibre es farà amb llapis, per a poder esborrar-lo abans d'entregar-los al final de curs.
  • Si algun llibre es perd o es retorna en mal estat, les famílies es comprometen a comprar un altre igual, per a deixar-ho en el Centre.
    El no compliment d'aquestes condicions suposa l'exclusió del Programa de Banc de Llibres per al curs següent.