Seguretat i Medi Ambient

Família Professional Seguretat i Medi Ambient

IES Verge del Remei

El nou Cicle Formatiu de Grau Superior de Química i Salut Ambiental, forma professionals que exerceixen la seua activitat principalment en l'àmbit sanitari dins de l'àrea de la salut pública o privada, en aquells sectors productius potencialment contaminadors i en l'administració nacional, autonòmica i local en serveis relacionats amb la salut i/o el medi ambient.

Aquest nou títol Formació Professional de Grau Superior, amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, substitueix als dos títols de Tècnic Superior en Química Ambiental i Tècnic Superior en Salut Ambiental existents fins hui.

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

Sistemes de gestió ambiental.
Educació per a la salut i el medi ambient.
Control d'aigües.
Control de residus.
Salut i riscos del mig construït.
Control i seguretat alimentària.
Contaminació ambiental i atmosfèrica.
Control d'organismes nocius.
Unitat de salut ambiental.
Projecte de química i salut ambiental.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en centres de treball.

sea-6-quimica-salud-ambiental_page-0001