Web Familia

Accés a la Web

Web Família és el portal des del qual les famílias podran veure les notes dels seus fills, el registre de faltes o retards en classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents vulguen fer arribar per aquesta via de comunicació .

Accedisca a més informació sobre el seu funcionament

Dades d'accés

Usuari: NIF del pare / mare o tutors legals.

Contrasenya: Se sol·licita en la Secretària del Centre i és proporcionada via email des de Conselleria. No serà necessari renovar-la en cursos posteriors excepte els següents casos:

1-Alumnat que s'incorpora a 1r ESO i que procedeix d'Educació Primària.

2-Alumnat que ve d'un altre Centre.

3-Alumnat que, sense canviar de Centre, canvia de tipus d'estudis (per exemple passa de l'ESO a Batxillerat o FP).

Si tenen problemes per a accedir, es poden posar en contacte amb la Secretaria del Centre.

Telèfons 965936510 - 965182550

correu 03010119.secret@gva.es