BATXILLERAT D’ARTS

BATXILLERAT D'ARTS

IES Verge del Remei

Cartel Concienci-arte VALENCIANO 2023 (JPG)

Descobreix el món de l'Art

IES Verge del Remei

L'any 1988, dues professores del Centre, Carme Jorques i Ana Planelles, dissenyaran el BAP per a la Comunitat Valenciana, com a germen del nou Batxillerat d'Arts que es va implantar en la Comunitat, sent l'IES Verge del Remei i l'IES Sanchis Guarner de Silla, els dos primers a oferir aquesta modalitat de Batxillerat.

El nou Batxillerat d'Arts (curs 2022-2023) consta de dues modalitats:

Arts Plàstiques, Imatge i Disseny:

S'imparteix Dibuix Artístic en els dos cursos de batxillerat, a més de dues assignatures de modalitat que podran triar durant el primer curs d'entre Cultura Audiovisual; Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny I; Projectes Artístics; i Volum.

En segon, les assignatures elegibles per a ser unes altres de les dues matèries pròpies de la modalitat seran Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II; Disseny; Fonaments Artístics; i Tècniques d'Expressió Gràfic-plàstica.

Batxillerat de Música i Arts Escèniques:

Les dues matèries de modalitat del primer curs s'hauran de triar entre les següents: Anàlisi Musical I; Arts Escèniques I; Cor i Tècnica Vocal I; Cultura Audiovisual; i Llenguatge i Pràctica Musical. En segon, els estudiants de la via de Música i Arts Escèniques triaran les dues matèries de modalitat d'entre Anàlisi Musical II; Arts Escèniques II; Cor i Tècnica Vocal II; Història de la Música i de la Dansa; i Literatura Dramàtica.

Per a implementar la modalitat d'Arts, disposem d'aules específiques per a les diferents assignatures d'Arts Plàstiques: Tècniques de creació gràfic-plàstica, dibuix artístic, volum, disseny, així com aula teòrica de cultura audiovisual i estudi per a la realització d'efectes especials (Croma, Key, etc), totes elles dotades de mitjans audiovisuals. Per a l'assignatura d'Arts Escèniques, el Centre disposa de Sala d'actes amb escenari.

Cada curs, el Departament de dibuix, organitza viatges d'Art per Espanya i també per Europa: Paris, Roma, Florència Venècia o Londres, han sigut entre altres, les principals destinacions. Amb això complementa la formació artística dels seus alumnes coneixent de prop les obres dels grans artistes.

El nivell aconseguit pels nostres alumnes/as, es posa de manifest cada curs en diverses exposicions com EXPO-ART (durant el mes de juny de cada any), en la qual es recopila àmpliament el nostre treball. Mentre que les actuacions musicals i d'arts escèniques, es mostren en diferents representacions artístiques en el propi Centre, o en Centres Culturals (Llar Provincial, Universitat d'Alacant, Centre Gastón Castelló, entre altres).

En acabar el Batxillerat es pot optar entre altres, per la realització d'estudis de grau (Belles arts, Comunicació audiovisual Art Dramàtic etc...) així com per Cicles formatius de grau superior en qualsevol branca de Disseny i Imatge i So, Animació, etc.

Arts Plàstiques
Arts Plàstiques
Aula d'Arts Escèniques
Aula d'Arts Escèniques
Art Audiovisual
Art Audiovisual
Art i Medi Ambient
Art i Medi Ambient

Aules específiques d'Art

Aula de volum i tècnica
Aula de volum i tècnica
Aula de dibuix artístic
Aula de dibuix artístic
1610104096687
Aula d'Arts Escèniques
Aula d'Arts Escèniques

Viatges de formació