Comunitats d’Aprenentatge

L'IES Verge del Remei pertany a la xarxa de Centres de Comunitats d'aprenentatge de la Comunitat Valenciana

El Projecte de Comunitats d'Aprenentatge és una proposta de transformació educativa que busca millorar l'aprenentatge i la convivència de totes i tots els estudiants. Basat en l'Aprenentatge Dialògic i en un conjunt d'Actuacions Educatives d'Èxit, el Projecte porta pràctiques que s'han demostrat eficaces en aula i en la gestió escolar.

Mitjançant els Grups Interactius com a mètode didàctic, es pretén aconseguir una educació de tots/as i per a tots/as a partir d'una agrupació heterogènia dels estudiants. Cada grup està supervisat per un voluntari que és l'encarregat d'introduir l'activitat, guiar al grup i afavorir el debat. Per tot això, la finalitat d'aquesta estratègia consisteix en el fet que tots els alumnes, sense distinció, completen les activitats plantejades a partir de l'aprenentatge dialògic i la interacció entre tots els membres. Aquesta actuació s'inclou dins de l'escola inclusiva, i sorgeix a partir del projecte de transformació social i cultural del centre educatiu i el seu entorn en Comunitats d'Aprenentatge.

3-Comunidades aprendizaje
Grupos-interactivos

Altres dinàmiques de grup

Mitjançant les Tertúlies Dialògiques, els alumnes/as de manera col·lectiva dialoguen i expressen les seues emocions, sentiments i opinions a partir de la lectura d'un clàssic de la literatura universal.
Aprenen, d'una banda, a escoltar, interessant-se i respectant les opinions dels altres. I per una altra, a expressar les seues opinions, judicis i sentiments de manera assertiva i sense por d'equivocar-se perquè la seua idea o opinió està malament, perquè tota opinió és respectable.

20 mil llegües de viatge submarí. J.Verne
20 mil llegües de viatge submarí. J.Verne