Mediació Escolar

La mediació, és una manera de resoldre conflictes i problemes entre persones, amb respecte, sense insults ni agressions. A més és una cosa voluntària i confidencial. El Servei de Mediació de l'IES Verge del Remei es basa per tant en la solució de conflictes, a través del diàleg, entre qualsevol membre de la comunitat educativa. I està format per docents del Centre al que se suma la col·laboració d'alumnes mediadors.

Els mediadors han de ser sempre neutrals, no afavorint a cap de les parts en conflicte, sinó establint les vies d'entesa perquè totes dues parts troben una solució al seu problema.

Les vies perquè l'alumnat puga sol·licitar una mediació són:

1- Parlant directament amb el tutor/a, mediador/a o el Cap d'Estudis.

2- Enviant un correu a Mediadoresvr@gmail.com

3- Deixant una petició en la bústia de suggeriments al costat de Consergeria.

mediacion_conceptos
Profesoraas mediadoras (2021-2022)

Galeria d'activitats

Curs de Mediació
Curs de Mediació
Alumnes mediadors
Alumnes mediadors
Taller d'higiene emocional
Taller d'higiene emocional
Visita a l'Ajuntament
Visita a l'Ajuntament