Educació Plurilingüe

Des del Curs 2018-2019, s'ha implantat en l'IES Verge del Remei aquest Programa d'Immersió Lingüística en l'ESO, amb la finalitat de preparar a l'alumnat perquè es puga manejar amb fluïdesa en diverses llengües i la seua aplicació en les diferents àrees temàtiques que treballa. Valencià, francés i especialment l'anglés com a llengua principal del món globalitzat actual.

Aquest programa estableix el temps mínim destinat als continguts curriculars en cada llengua (valencià, castellà i llengua estrangera), que inclou les hores de cada àrea lingüística i de les àrees o matèries en les quals s'utilitze cada llengua:

  • En valencià i castellà: el 25%.
  • En anglés: entre el 15% i el 25%. En batxillerat i cicles formatius de formació professional, entre el 10% i el 25%.
Valencia
España
Reino Unido
Francia